LAliExpress Service Agreement for Sellers for Platform (Turkish)

 

ÖNEMLİ ÖN UYARI

İlgili abone satıcılar kategorisine (bundan böyle "Kategori" olarak anılacaktır) katılmadan ve sözleşmeyi imzalamadan önce, SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUMALI VE SÖZLEŞMEYE UYMALISINIZ. LÜTFEN MADDELERİ DİKKATLİCE OKUYUN VE ALIEXPRESS CIS'İN SORUMLULUK MUAFİYETİ VEYA SINIRLAMASINA İLİŞKİN MADDELER, SATICI (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) HAKLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MADDELER VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ, UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİNE İLİŞKİN MADDELER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE MADDELERİ İYİCE ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUN. Eğer ki sözleşmedeki herhangi bir madde hakkında herhangi bir sorunuz varsa, sözleşmeye dahil olmadan önce bu sorularınızı avukatınıza danışın. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsanız veya açıkça anlamadıysanız, lütfen başka bir işlem yapmaktan kaçının. Bize yasal olarak sözleşme yapabilecek durumda olduğunuzu beyan etmektesiniz (örn. reşit değilsiniz). Çalıştığınız şirket gibi bir tüzel kişilik adına bu sözleşmeye dahil olduğunuz zaman, söz konusu tüzel kişiliği bağlamak için yasal yetkiye sahip olduğunuzu bize beyan etmiş olursunuz. Aksi takdirde, adına bir LAliExpress hesabı kayıtlı olan kişi olarak, söz konusu LAliExpress hesabını bizimle iletişime geçmek de dahil olmak üzere kendi adınıza kullandığınız ve aşağıdaki hüküm ve şartları kabul ettiğiniz ve bu sözleşmeye bağlı olduğunuz anlaşılacaktır.

Sözleşmeyi uygulamak için platforma (aşağıda tanımlandığı şekilde) kaydolmanız gerekebilir. Sözleşmeye dahil olarak, Platform Kullanıcı Sözleşmelerini (aşağıda tanımlandığı şekilde) okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara uyduğunuzu da onaylar ve kabul edersiniz. Platform Kullanıcı Sözleşmeleri ile bu sözleşme arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, bu sözleşme geçerli olacaktır.

[Bu sayfanın devamı kasıtlı olarak boş bırakılmıştır]


 

Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi

 

Bu sözleşme şu kişiler arasındadır

 

(А)       ALIEXPRESS CIS HOLDING PTE. LTD, 200720572D sicil numarası altında Singapur Cumhuriyeti topraklarında kayıtlı, ofis adresi 51 Bras Basah Road, #01-21 Lazada One, Singapur 189554 (bundan böyle "Biz", "Bize" veya "LAliExpress CIS" olarak anılacaktır); ve

 

(B)       "Satıcı" veya "Siz", Satıcı kayıt formunda belirtilen ayrıntılara uygun olarak tanımlanır.

 

Satıcı ve LAliExpress CIS müştereken "Taraflar" ve her biri "Taraf" olarak anılacaktır.

 

Madde 1. Gerekçe

 

1.1. İşbu Sözleşme, LAliExpress CIS tarafından Satıcı'ya aşağıda yazılı hizmetlerin sağlanması, sözleşme konusu hizmetler ile ilgili acentelik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen atipik bir sözleşmedir. .

 

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan LAliExpress CIS hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

 

 

1.2. LAliExpress CIS, Satıcı'ya hizmetler sağlamayı, Satıcı ise hizmetleri kabul etmeyi ve hizmetler için taraflarca anlaşılan ve aşağıdaki 9. Maddede (Ödemeler) belirtilen şekilde ödeme yapmayı taahhüt eder.

 

Satıcı, LAliExpress CIS tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, LAliExpress CIS de Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

 

Satıcı, işbu Sözleşme ile LAliExpress CIS’i, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin LAliExpress CIS’e yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

 

1.3. LAliExpress CIS, hizmetlerin ifası ile bağlantılı olarak ve Satıcının işbu sözleşmede belirtilen talimatları uyarınca, aşağıdaki şekilde Satıcının temsilcisi olarak hareket eder:

(1)   Satıcı ile alıcılar arasında pazaryerinde gerçekleştirilen işlemler kapsamında alıcılar tarafından Satıcı yararına ödenecek satış gelirlerinin tahsilatını düzenlemek ve

(2)   Alıcının, Satıcı ile alıcı arasındaki işlemden cayması, iade etmesi , malların veya bunlar için ödenen paranın (tamamen veya kısmen) iadesi durumunda alıcılara fonların iadesini sağlamak ve

(3)   diğer durumlarda, Sözleşme ve Platform Kullanıcı Sözleşmelerinin şartlarına göre hareket eder.

Satıcı (esas sıfatıyla) işbu belge ile LAliExpress CIS'e talimat vermekte ve LAliExpress CIS de (Satıcının vekili sıfatıyla) Satıcı adına ve hesabına ve ücret karşılığında yukarıdaki paragrafta açıklandığı üzere Bağlı Kuruluşları ve ortakları vasıtasıyla Satıcı yararına bazı hukuki ve ticari işlemleri gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir. Yukarıda yazılı hükümler sözleşmenin geçerlilik süresi içinde geçerli olacaktır.

 

1.4. LAliExpress CIS tarafından sağlanabilecek diğer ek hizmetlerin hüküm ve şartları; Taraflarca ilgili çizelgelerde, Platform Kullanıcı Sözleşmelerinde, eklerde veya ilavelerde kararlaştırılacaktır.

 

Madde 2. Tanımlar

 

"Sözleşme", işbu Sözleşme, Sözleşme metnini, eklerini, tadil sözleşmelerini ve LAliExpress CIS tarafından yayımlanan tüm kural ve duyuruları ifade etmektedir.  (bundan böyle birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır)

 

"Satıcı" Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden ,sipariş alan hizmet sağlayıcı olan tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

Bu kapsamda Satıcı;

 

-       bir ticari tüzel kişiliktir;

 

-       pazaryerinde mal ve/veya hizmetlerin perakende satışına ilişkin ticari işlemlerin bir parçası olarak bireysel alıcılarla işlemlere girer;

 

-       Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan topraklarında ( aynı zamanda "Alan") bulunan bireysel alıcılara mal gönderme veya hizmet sunma dahil olmak üzere pazaryerindeki işlemlerini yürütür; ve

 

-       aşağıdaki Madde 3.2'de belirtilen şekilde şartlarını kabul etmek suretiyle sözleşmeye girmiştir.

 

"Bağlı Kuruluş", bir tarafla bağlantılı olarak, o tarafı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, o tarafça kontrol edilen veya o tarafla ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluşu ifade etmektedir. Bu kapsamda “Kontrol”, bir şirketin çıkarılmış sermayesinin %35'inden fazlasını oluşturan intifa hakkını veya şirketin genel yönetiminin idaresini veya idaresine yol açan yasal gücü ifade etmektedir ve kontrol eden, kontrol edilen ve kontrolün değişmesi tabiri buna göre yorumlanacaktır.

 

"Platform" veya "Pazaryeri",Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları LAliExpress CIS’e ve Bağlı Kuruluşlarına ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu [https://ru.laliexpress.com/] ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı, "www.ru.laliexpress.com" birleşik kaynak konumlandırıcısı ile tanımlanan siteleri ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

 

"Kategori", platformun ürün türüne bağlı olarak ve ticarileştirme gerekliliklerine uygun olarak ana faaliyet kategorileri (özel kategoriler dahil) halinde düzenlenmesi anlamına gelir. Her ana kategorinin (ve özel kategorilerin), ürün türü, işletme stratejisi ve marka konumu temelinde kendi katılım kuralları ve/veya sözleşmesi vardır ve genel olarak platform satıcıları için tüm LAliExpress Kurallarına katılım tarafından yönetilecektir: https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs. Her bir ana operasyon kategorisiyle ilgili olarak, katılım başvuruları ayrı ayrı incelenecek ve karara bağlanacaktır. Özellikle ve herhangi sınırlama olmaksızın,  ürünler satmayı ve bu kategoriye mal başvurusunda bulunmayı ve/veya satmayı amaçlamanız durumunda, şu adreste bulunan sanal ürün satıcısı ile ilgili kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılacaksınız:https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/digital-goods-posting-rules. Aksi takdirde, bu ürünleri sunmaktan kaçınmanız, ve sunuldu ise kategoriyi kapatmanız gerekmektedir. lütfen bu tür sanal ürünleri sunmaktan kaçının ve/veya sunmayı bırakın.

 

"Kategori Hizmeti" veya "Hizmet" :  Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla LAliExpress CIS tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade etmekle birlikte hizmetler şunları ifade etmektedir;

 

(a) Satıcının içeriğini platformda "olduğu gibi" yayınlamak için teknik imkanın sağlanmasına ilişkin hizmetler (Sizin hakkınızdaki bilgiler, sunduğunuz ürünler ve bunların ticarileştirilmesi için geçerli şartlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bu içeriğin platform kullanıcıları tarafından  erişilebilir olması

 

(b) Satıcı (mal ve/veya hizmetlerin perakende satışına ilişkin ticari faaliyetler yürüten) ile alıcılar arasında pazaryerinde operasyonların gerçekleştirilmesine yönelik bilgi desteğine ilişkin hizmetler;

 

(c) bir alıcının platform üzerinden satıcılara talep gönderebileceği ve satıcı ile alıcının anlaşmazlıklarını çözebileceği, satıcılar için platform arayüzüne erişim sağlanmasına ilişkin hizmetler;

 

(d) LAliExpress CIS veya diğer Bağlı Kuruluşların pazarlama/ortaklık programları temelinde ek trafik çekerek satıcının ürünlerinin tanıtımına ilişkin hizmetler;

 

(e) Tarafımızca veya LAliExpress grubunun diğer kuruluşları veya muadillerimiz tarafından Platform Kullanıcı Sözleşmeleri ve işbu Sözleşme kapsamında, her bir kategorideki operasyon faaliyetlerinin bir parçası olarak size sağlanan diğer ilgili hizmetler.

 

"Platformun Yönetimine İlişkin Tedbirler", LAliExpress CIS'in işbu Sözleşmenin veya Platform Kullanıcı Sözleşmelerinin veya yürürlükteki yasaların Satıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda veya LAliExpress CIS'in Satıcının üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğinden haberdar olması durumunda, platformun düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, ürünlerin kaldırılması ve kaydının silinmesi, ürünlerin yayınlanmasına ilişkin kısıtlamaların uygulanması, Kategori Hizmetlerinin askıya alınması veya uygulanabilir olduğu durumlarda, ortaklarına veya Bağlı Kuruluşlarına gelirlerin Satıcının hesabına aktarılması olasılığının geçici olarak askıya alınması veya engellenmesi, hesap kaydının silinmesi, askıya alınması veya kapatılması veya uygun olabilecek diğer önlemler için talimat verilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere alabileceği tedbirleri ifade eder,.

 

"Kayıt Silme Süreci", Satıcı'nın talebi üzerine, LAliExpress CIS tarafından karar verildiğinde veya işbu Sözleşme'nin feshi için belli şartlar yerine getirildiğinde başlayan kayıt silme sürecini ifade eder. Kayıt silme süreci boyunca, LAliExpress CIS, Satıcı'ya kategori hizmetlerini sağlamayı durduracak ve platformun yönetimi için ilgili tedbirlerini üstlenecek, Satıcı yükümlülüklerini yerine getirecek ve işbu Sözleşme'de ve yürürlükteki kurallarda öngörülen eylemleri gerçekleştirecektir. Kayıt silme süreci de kendi içinde, belirli bir kategoriye ilişkin kayıt silme ve platformdan bir bütün olarak kayıt silme olarak ikiye ayrılır.

 

"Hizmetlerin Başlaması", LAliExpress'in Satıcıya, Satıcı olarak kabul edilme ve işbu Sözleşme'nin akdedilmesi sürecini başarıyla geçtiğini ve dolayısıyla Madde 4'te belirtildiği üzere çeşitli kategorilerde ürün yayınlama ve kategori hizmetlerini kullanma yetkisine sahip olduğunu bildirdiği süreç anlamına gelir.

 

"Alıcı", Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri (ticari olmayan kişisel amaçlarla ) satın alan gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

 

 

"Platform Kullanıcı Sözleşmeleri", tüm sekmeli sayfalarda hiper bağlantı yoluyla mevcut olan pazaryerinin işletilmesine ilişkin hüküm ve şartlarını ifade eder:https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs LAliExpress CIS tarafından zaman zaman hazırlanan ve yayınlanan ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Platform'da Satıcı'nın ek hizmet siparişi verdiği sayfalarda belirli Platform Kullanıcı Sözleşmeleri yayınlanabilir ve Satıcı ile ilave eylemler ve/veya şartlar yapılmasını gerektirebilir. Böyle bir durumda, ilgili Platform Kullanıcı Sözleşmesi söz konusu eylem ve/veya şartlarının yerine getirilmesinden sonra gerçekleştirilecek ve bu tür ek eylem ve/veya şartlar gerektirmeyen diğer Platform Kullanıcı Sözleşmelerinin gerçekleştirilmesini engellemeyecektir

 

Platform Kullanıcı Sözleşmeleri aşağıdakileri içerir (ve bunlarla sınırlı değildir):

 

LAliExpress Kullanım Şartları

(https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_membership_agreement);

 

Ücretsiz Üyelik Sözleşmesi (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_free_membership_agreement);

 

İşlem Hizmetleri Sözleşmesi  (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_transaction_agreement);

Güvenlik Politikası (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_confidentiality_agreement);

 

Ürün Listeleme Politikası (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_product_posting_policy); and

 

LAliExpress Platformunda Basitleştirilmiş Anlaşmazlık Çözüm Prosedürü Kullanıcı Sözleşmesi (Kolay Anlaşmazlık Teklifi) (https://business.ru.laliexpress.com/Easy_Dispute)

 

«KYC prosedürü» karşı tarafın güvenilirliği ve yürürlükteki yasalara uygunluğu için dahili bir kontrol anlamına gelir.

Tedarikçi Portal : Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder

 

 

 

Madde 3. Yürürlüğe girmesi ve uygulama kapsamı

 

3.1.  İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da LAliExpress CIS tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; LAliExpress CIS işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

3.2. Sözleşme'ye girmek ve sözleşmeyi yürütmek için platforma kayıtlı olmanız ve aşağıdaki şekilde bir hesap oluşturmanız gerekir:

 

(a) Satıcı, LAliExpress CIS tarafından belirtilen pazaryeri kayıt sayfasına gider;

 

(b) Satıcı, Satıcı kayıt formunun tüm ayrıntılarını dolduracak ve Satıcı kayıt formunda belirtilen ilgili belgeleri (şirket kaydı ve vergi sertifikaları ve diğerleri dahil) ve ayrıca Satıcının veya çalışanının/yetkili irtibat kişisinin iletişim bilgilerini (telefon numarası) sağlayacaktır.  Belirtilen iletişim bilgilerini doğrulamak için verilen telefon numarasına bir SMS mesajı gönderilecektir.

 Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, LAliExpress CIS’in Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Satıcı, Platform’a kayıt olurken Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sunmakla yükümlüğü olduğu ve/veya LAliExpress CIS tarafından talep edilen tüm bilgileri/ belgeleri doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacağını, LAliExpress CIS’in kendisinden herhangi bir zamanda bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve talep halinde bu bilgileri/ belgeleri de doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacağını, gerek Platform’a kayıt sırasında gerekse de sonrasında sağladığı bilgilerde/ belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu bilgileri/ belgeleri derhal, LAliExpress CIS tarafından kendisine bildirilen süre içerisinde ve fakat en geç yasal süre içerisinde Tedarikçi Portal üzerinden ve LAliExpress CIS tarafından herhangi bir şekilde bildirilen/ duyurulan şekilde güncelleyeceğini, aksi halde bu kapsamda doğacak tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu ve bahse konu bilgilerin/ belgelerin zamanında doğru şekilde sağlanmaması, eksikliği veya güncel olmaması nedeniyle LAliExpress CIS’in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları ilk talep üzerinde derhal, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder

 

(c) Satıcı, Satıcı kayıt formunun tüm ayrıntılarını doldurduktan sonra, Satıcı kayıt formundaki ilgili onaylara tıklayarak platform Kullanıcı Sözleşmelerini okuyacak ve kabul ettiğini teyit edecektir. Platformda başka bir prosedür benimsenmediği sürece, sözleşmeye ek olarak çizelge 3’de imzalanacaktır

 

(d) tüm detaylar uygun şekilde tamamlandığında, belgeler sunulduğunda ve Platform Kullanıcı Sözleşmeleri ve işbu sözleşme Satıcı tarafından kabul edildiğinde, LAliExpress CIS Satıcıyı kendi iç prosedürlerine uygun olarak onaylamaya devam edecek, LAliExpress CIS Satıcının onayını Satıcının kişisel hesabında belirtilen e-posta adresinde onaylayacaktır;

 

(e) LAliExpress CIS ayrıca Satıcı'ya, Satıcı'nın pazaryeri'ndeki işlemleri için kullanılacak banka hesap bilgilerini belirtebileceği Satıcı'nın pazaryerindeki kişisel hesabına erişim sağlayacaktır;

(f) LAliExpress CIS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, pazaryerinde işbu sözleşmenin imzalanmasına ilişkin prosedürü değiştirebilir ve diğer gereklilikleri belirleyebilir;

 

(g) İşbu Sözleşme, Satıcının yukarıdaki Madde 3.2 (c)'de açıklandığı üzere Platform Kullanıcı Sözleşmelerini ve işbu sözleşmeyi kabul ettiği ve (i) LAliExpress CIS'in Satıcıya Satıcı Başvuru-teklifinin kabulüne ilişkin bildirimi (Satıcı veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış ve Satıcının kurulduğu ülkenin kanunları tarafından öngörülmüşse Satıcının kaşesi ile damgalanmış) Satıcının kişisel hesabında belirtilen e-posta adresine ve/veya Satıcının kişisel hesabına (aşağıdaki Madde 3. 2 (h) uyarınca) gönderdiği andan itibaren taraflar arasında gerçekleştirilmiş sayılacaktır. 2 (h) uyarınca); veya (ii) LAliExpress CIS, Satıcının Başvuru teklifinin kabul edildiğine ilişkin bildirimi (Satıcının veya Satıcının yetkili bir kişisinin nitelikli elektronik imzasıyla elektronik olarak imzalanmış olarak) Satıcının kişisel hesabında belirtilen e-posta adresine ve/veya Satıcının kişisel hesabına (aşağıdaki Anlaşma Madde 3.2 (i) uyarınca) gönderir; veya (iii) LAliExpress CIS, Satıcının kişisel hesabında belirtilen e-posta adresinde Satıcının onayını teyit eder

 

(h) Satıcı, kayıt aşamasında işbu Sözleşmeyi imzalamak için Satıcının kişisel hesabından indirebilir veya LAliExpress CIS'den e-posta yoluyla alabilir ve Satıcı Başvuru teklifini (işbu Sözleşmenin Ek 3'ü) yazdırabilir. Satıcı Başvuru Teklifi doldurulmalı, Satıcı veya Satıcının yetkili temsilcisi tarafından imzalanmalı ve (varsa) Satıcının kaşesi ile damgalanmalıdır. Doldurulmuş, Satıcı veya Satıcının yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış ve Satıcının kaşesi (varsa) ile damgalanmış Satıcı Başvuru teklifinin taranmış kopyası, Satıcı tarafından kişisel hesap üzerinden LAliExpress CIS'e gönderilecektir. Doldurulmuş, Satıcının yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış ve Satıcının kaşesi (varsa) ile damgalanmış Satıcı Başvuru Teklifinin taranmış kopyasının Satıcı tarafından LAliExpress CIS'e sunulması, Satıcı tarafından LAliExpress CIS'e Sözleşmede ve Satıcı Başvuru Teklifinde belirtilen şartlarda Sözleşmeyi gerçekleştirmeye yönelik değiştirilemez hüküm teklifin sunulması olarak kabul edilecektir. LAliExpress CIS, Satıcının kişisel hesabında belirttiği e-posta adresinden ve/veya Satıcının kişisel hesabı üzerinden Satıcı Başvuru teklifinin kabulü veya Satıcı Başvuru teklifinin kabul edilmemesi konusunda Satıcıyı bilgilendirir.

 

(i) işbu Sözleşme aşağıdaki hallerde akdedilmemiş sayılacaktır:

-       Satıcının Platform Kullanıcı Sözleşmelerini ve bu sözleşmeyi kabul etmemesi;

-       Satıcı kayıt formunda ve/veya Satıcı Başvuru teklifinde belirtilen bilgilerin eksik ve/veya yanıltıcı olması;

-       Satıcının LAliExpress CIS tarafından uygulanan ilgili KYC prosedürlerini başarıyla geçememesi;

-       LAliExpress CIS, yukarıdaki Madde 3.2 (g) uyarınca Satıcının kişisel hesabında belirtilen e-posta adresine ve/veya kişisel hesabı üzerinden ilgili bildirimi göndermesine rağmen  Satıcının Satıcı Başvuru teklifini kabul etmemesi  veya

-       LAliExpress CIS tarafından Satıcının kişisel hesabına iletilen e-posta adresinden Satıcının onayını teyit edememesi.

 

3.2.1. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcının kaydı oluşturması bu sözleşmenin imzalanması halinde Satıcının ürünlerini [https://ru.laliexpress.com/] adresinde bulunan ticari elektronik pazarda satmasına izin verilir. Satıcı, LAliExpress CIS'ten marka yetkilendirmesi talep etmek hakkına haiz olup, markalı ürünleri pazaryeri'ndeki mağazasında satabilir. Satıcının bu talebi LAliExpress CIS tarafından iç kurallar ve prosedürler çerçevesinde değerlendirilecek olup, bu talebin kabul veya red kararı LAliExpress CIS’in takdirindedir.

 

3.2.2. LAliExpress CIS, herhangi bir zamanda ve kendi takdirine bağlı olarak, Satıcı'nın ürünlerini herhangi bir şekilde diğerlerinden ayıran bir programa ekleme hakkına sahiptir. Satıcının ürünlerinin bu programlara dahil edilmesine ilişkin kurallar ve kriterler, Satıcının ürünlerinin bu programlara dahil edilmesine ve programlardan çıkarılmasına ilişkin kararlar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak LAliExpress CIS tarafından dahili kurallar ve prosedürler temelinde alınacaktır.

 

3.2.3. SKU'ların oluşturulmasına ilişkin kurallar ve kriterler, malların Platform üzerinde bir veya başka bir SKU'ya atfedilmesi kararı, LAliExpress CIS tarafından kendi iç kuralları ve prosedürleri temelinde tamamen kendi takdirine bağlı olarak alınacaktır.

 

3.3. İşbu Sözleşme, LAliExpress CIS ve Satıcı tarafından Satıcı Başvuru Teklifinin teati edilmesi ve işbu Madde 3.2 uyarınca LAliExpress CIS tarafından Satıcı Başvuru Teklifinin kabul edildiğinin bildirilmesi ile yürürlüğe girmiş  sayılacaktır.

Bu madde bağlamında, Satıcı tarafından kayıt formunun tüm ayrıntılarının uygun şekilde doldurulması, tüm belgelerin sunulması ve Satıcı tarafından Platform Kullanıcı Sözleşmelerinin ve işbu Sözleşmenin kabul edilmesi teklif olarak ve LAliExpress CIS tarafından Satıcının kişisel hesabında belirtilen e-posta adresinde onaylanmasısözleşmenin kabul edildiği anlamına gelecek olup, sözleşme akdedilmiş sayılacaktır..

Satıcı Başvuru Teklifinin elektronik imza ile imzalanması halinde, LAliExpress CIS, Satıcının elektronik imza sertifikasının gerçekliğini bizzat doğrulama veya bu doğrulama amacıyla Satıcıdan ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.

 

3.4. İşbu Sözleşme, Sözleşme metnini, eklerini, tadil sözleşmelerini ve LAliExpress CIS tarafından yayımlanan tüm kural ve duyuruları (bundan böyle birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır) kapsamaktadır. Platform Kullanıcı Sözleşmeleri ile bu sözleşme arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, bu sözleşme geçerli olacaktır.

 

3.5. İşbu Sözleşme'nin kabul edilmesi Kategori Hizmetlerinin başlatılması anlamına gelmemektedir. , Platforma katılmak için LAliExpress CIS’e sağladığınız bilgi ve belgeler ile sunduğunuz ürünler hakkında, geçerli prosedürlerine uygun olarak bir inceleme yapılacaktır İnceleme süreci - tamamlandığında, Hizmetler işbu Sözleşme kapsamında LAliExpress CIS tarafından bildirilen tarihte başlayacaktır. İnceleme sürecinin sonucu, LAliExpress CIS tarafından veya Hizmetlerin Başlatılmasına ilişkin belirli sınırlamalar temelinde bildirilen sonuç olacaktır.

 

3.6. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren katıldığınız yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacaktır. Daha sonra, bu Sözleşme, bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak feshedilene kadar, yıllık olarak yenilenecektir. İşbu Sözleşme'de LAliExpress CIS'e tanınan değişiklik hakları saklı kalmak kaydıyla, LAliExpress CIS, birbirini takip eden dönemler için, her takvim yılında "Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi "nin yeni versiyonunu yayınlayabilir. Taraflardan biri diğerine bu Sözleşmeyi sona erdirme niyetini sürenin sona ermesinden en az otuz (30) takvim günü öncesinden bildirmediği sürece, (i) Satıcının bir sonraki takvim yılı için geçerli olan "Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi "ni kabul ettiği varsayılacaktır; veya (ii) LAliExpress CIS yeni bir sürüm yayınlamadıysa, aynı "Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi" geçerli olmaya devam edecektir. Her bir yeni "Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi"ni dikkatlice okumak tamamen Satıcının sorumluluğundadır. LAliExpress CIS'in bir sonraki takvim yılı için geçerli olacak "Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi"ni yayınlamadığı durumlarda, halihazırda geçerli olan sözleşme yürürlükte olmaya devam edecektir.

 

3.7. Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerinin, Satıcının Platform Kullanıcı Sözleşmelerini ve işbu Sözleşmeyi yukarıda Madde 3.2 (c)'de açıklandığı şekilde kabul ettiği andan itibaren uygulanacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.8. Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited ve LAliExpress CIS, Sözleşme, Platform Kullanıcı Sözleşmelerini ve platformu yöneten tüm kuralları herhangi bir zamanda belirleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumlarda, LAliExpress CIS, işbu Sözleşme'de belirtildiği şekilde Satıcı'yı bilgilendirecektir. Değiştirilen Platform Kullanıcı Sözleşmeleri, Sözleşme ve/veya platform kuralları yayınlandıktan sonra (veya değiştirilen yeni versiyonda belirtilmişse ilgili tarihte) yürürlüğe girecektir. İlgili değişikliğin Satıcı tarafından kabul edilmemesi halinde Satıcı kategori hizmetlerini kullanmayı sona erdirecektir Kategori hizmetlerinin Satıcı tarafından kullanılmaya devam edilmesi , değiştirilen Platform Kullanıcı Sözleşmelerine, Sözleşme ve/veya platform kurallarına herhangi bir itiraz olmadığı ve hükümlerin kabul edildiği anlamına gelmektedir. anl

 

Madde 4. Kategori hizmetlerinin başlatılması ve sınırlandırılması

 

4.1. Kategori hizmetleri, aşağıdaki şartların ("Hizmetlerin Başlama Tarihi") yerine getirilmesinden itibaren yedi (7) iş günü içinde başlayacaktır:

 

(a) Satıcı, LAliExpress'e üye olarak Platform Kullanıcı Sözleşmelerini, akdedilmesi için ek işlemler ve/veya koşullar gerektirmediği sürece kabul etmiş sayılacaktır.. Böyle bir durumda, ilgili Platform Kullanıcı Sözleşmesi söz konusu eylem ve/veya şartlarının yerine getirilmesinden sonra gerçekleştirilecek ve bu tür ek eylem ve/veya şartlar gerektirmeyen diğer Platform Kullanıcı Sözleşmelerinin gerçekleştirilmesini engellemeyecektir;

 

(b) LAliExpress CIS ve Satıcı arasında iş bu sözleşmenin imzalanması;

 

(c) Satıcının, her kategori için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri sağlaması  ve bu belgelerin  LAliExpress inceleme sürecinden başarıyla geçmesi;

 

(d) Hizmetlerin talep edilmesinden önce, satıcı tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı veya eksik olmaması, satıcının  sahte ürün satışı gerçekleştirmemesi  dolandırıcılık  veya diğer ciddi uygunsuzluk vakalarının yaşanmamış olması; ve

 

(e) LAliExpress CIS tarafından  Satıcıya hizmetlerin başlatılmasına ilişkin bildirim gönderilmesi

 

4.2. Hizmetler, bir önceki madde 4.1'de belirtildiği gibi hizmetlerin başlangıcının yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak ve Satıcının kategoriden kaydının silinmesi veya bu Sözleşmenin feshi ile sona erecektir.

 

4.3. Aksi belirtilmedikçe, LAliExpress CIS, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Satıcı'nın işbu sözleşme'yi kabul etmesinden itibaren otuz (30) takvim günü içinde Hizmet'i başlatmama veya işbu sözleşme'yi erken feshetme hakkına sahip olacaktır: (i) Satıcının hizmetlerin başlangıcı için i Madde 4.1'de belirtilen şartlardan herhangi birini yerine getirmemiş olması veya (ii) LAliExpress CIS'in Satıcıya Hizmetleri sağlamayı uygun bulmadığını bildirmesi.

 

LAliExpress CIS tarafından işbu sözleşmenin yukarıda yazılı hizmetlerin başlamasından önce feshedilmesi halinde LAliExpress CIS’in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına Ali Express CIS’in herhangi bir zararı tazmin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda satıcı her ne nam adı altında olursa olsun bir zarar tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.,

 

Madde 5. Teknik ve lojistik hizmetler ve giderler

 

5.1. LAliExpress CIS, Satıcı'ya, kategorinin yönetimi, kategori ürünlerinin yayınlanması, işlem yönetimi hizmetleri ve "Ücretsiz Üyelik Sözleşmesi "ne ekli "İşlem Hizmetleri Sözleşmesi "nde zaman zaman belirtilen diğer yazılım ve çevrimiçi teknik hizmetler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere platformdaki içeriklerle ilgili teknik hizmetleri sağlayacaktır.

 

5.2. Satıcı tarafından Alıcının siparişini yerine getirmek amacıyla sunulan lojistik hizmetleri (siparişin paketlenmesi, gönderilmesi ve teslimatı) LAliExpress CIS'in hizmet standartlarını karşılamalıdır. Satıcının lojistik hizmetlerine ilişkin özel hüküm ve şartlar işbu belgenin 2 numaralı çizelgesinde belirtilmiştir.

 

Madde 6. LAliExpress CIS'in hakları ve yükümlülükleri

 

6.1 LAliExpress CIS, Satıcının katıldığı Kategori kapsamındaki işlemlerini doğru bir şekilde yürütebilmesini sağlamak amacıyla kategori hizmetlerinin standart işleyişi için bakım çalışmaları yapma yükümlülüğüne sahiptir., Satıcının işbu Sözleşmenin, Platform Kullanıcı Sözleşmelerinin ve/veya yürürlükteki yasaların herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, LAliExpress CIS, her bir kategorinin şartlarına, Satıcıların işlem kapsamına ve işlemlerin yürürlükteki şartlarına göre Satıcı tarafından yayınlanan ürünlerin türünde, ticarileştirme şartlarında ve miktarında (stok miktarının 0 olarak değiştirilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ayarlamalar yapma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Satıcı, LAliExpress CIS'i, Satıcının uymaya karar verdiği promosyon şartlarına uyum sağlaması gerektiğinde, Satıcı tarafından yayınlanan ürünlerin ticarileştirme şartlarını ayarlama konusunda açıkça yetkilendirir. Promosyonlara katılım Satıcının kendi takdirindedir.

 

6. 2 Satıcı tarafından yasal mevzuatın  ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarının, işbu Sözleşme'nin veya Platform Kullanıcı Sözleşmeleri'nin ihlal edilmesi durumunda veya LAliExpress CIS'in Satıcı'nın tüketicilere, üçüncü taraf hak sahiplerine veya LAliExpress CIS'e zarar veren ve işbu Sözleşme'yi veya Platform Kullanıcı Sözleşmeleri'ni veya yürürlükteki hukuku ihlal eden eylemlerde bulunduğundan şüphelenmek için sebepleri olması durumunda ve ayrıca platformun standart  işleyişine yönelik bir tehdit olması durumunda platformun normal işleyişinin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla  LAliExpress CIS, Satıcının LAliExpress hesabına (stok miktarının 0 olarak değiştirilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ve Satıcı tarafından yönetilen diğer LAliExpress hesaplarına ilişkin olarak Platform Yönetimi için önlemler alma, platform ödeme hizmetleri sağlayıcısına, gelirlerin Satıcının hesabına aktarılması olasılığını geçici olarak askıya alma veya engelleme talimatı verme hakkına sahip olacaktır.

 

6.3 LAliExpress CIS, her kategorinin normal işleyişini sürdürmek amacıyla , her kategori için geçerli olan birleştirme kurallarını belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 

6.4 LAliExpress CIS'in Satıcı'nın Platform üzerindeki ticari işlemleri, ürünleri veya platform üzerinde gerçekleştirilen diğer ticari işlemlere ilişkin üzerinde denetim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Platform Kullanıcı Sözleşmeleri veya yürürlükteki yasalar uyarınca, işlemler sırasında tüketicilerin, üçüncü taraf hak sahiplerinin veya LAliExpress CIS'in haklarına zarar verilmesi halinde, LAliExpress CIS denetim yapma ve Satıcıdan ilgili destekleyici dokümanları sunmasını talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

6.5 Alıcıların çıkarlarını korumak için LAliExpress CIS, Satıcıların ürünlerinin fiyatlarını ve Satıcıların ürünlerinin diğer satış şartlarını izleme hakkına sahiptir. Satıcı tarafından belirtilen ürün fiyatı veya ürünün diğer satış şartları,  LAliExpress CIS'in görüşüne göre, spekülasyon belirtileri taşıyorsa ve/veya piyasadakilerden önemli ölçüde farklıysa vehaksız rekabet yaratıyorsa , LAliExpress CIS, Satıcının LAliExpress hesabına ve/veya Satıcının ürününe ilişkin platform yönetimi için tedbirler alma hakkına sahip olacaktır.

 

6.6 Yukarıdakilere peşin hüküm getirmeksizin, LAliExpress CIS, Satıcı tarafından satılan (veya satılacak) ürünlerin meşru orijinini doğrulamak için rastgele denetimler yapma ve Satıcıdan ilgili destekleyici belgeleri sağlamasını talep etme hakkına sahiptir, ancak yükümlülüğü yoktur. LAliExpress CIS, şartlara ve geçerli kurallara göre ürünlerin meşruiyetine ilişkin bir ilk inceleme yaptıktan sonra, ürünleri yürürlükteki mevzuatta belirtildiği şekilde yönetme hakkına sahiptir.

 

6.7 LAliExpress CIS, menşe, satış, dağıtım veya başka herhangi bir yerde yayınlanan ürünlerin kalite gerekliliklerini dikkate alarak, her bir kategorideki ürünler için kalite kontrol kriterlerini belirleme ve Satıcının ürünlerinin girişi için gereklilikleri ve denetim kriterlerini belirleme hakkına sahiptir.

 

6.8 LAliExpress CIS ile Satıcı arasında özel olarak mutabık kalınmadıkça, LAliExpress CIS hiçbir durumda platform aracılığıyla Satıcıların kullanıcılarla gerçekleştirdiği ticari işlemlerden doğan yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır. Özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, LAliExpress CIS, ürünlerin tesliminden, şartlarından ve uygunluğundan, kullanıcıların cayma hakkına etkin bir şekilde uymaktan, yürürlükteki mevzuat tarafından belirlenen yasal garantileri sunmaktan, satış sonrası hizmetleri sunmaktan vb. sorumlu değildir; bu sorumluluk Satıcıya aittir.Bu sorumluluğun ihlali halinde doğan /doğacak tüm zararlardan Satıcı sorumlu olacaktır

 

6.9. LAliExpress CIS, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncükişiler ile işbirliği yapa hakkına haiz olmakla birlikte,, ilgili üçüncü tarafların işlemlerinden Satıcıya karşı sorumludur.

 

6.10 LAliExpress CIS, Satıcının sınırlamalara ve yasal gerekliliklere uygunluğunu teyit etmek ve Satıcıdan ilgili destekleyici belgeleri sunmasını talep etmek için Satıcı tarafından satılan (veya satılacak) ürünlerde rastgele denetimler yapma hakkına sahip olacak, ancak bu konuda bir yükümlülüğü olmayacaktır. LAliExpress CIS, Satıcının şartlar ve geçerli kurallar altındaki sınırlamalara ve yasal gerekliliklere uygunluğunun ilk incelemesinden sonra, platformun yönetimine ilişkin tedbirlerin uygulanması da dahil olmak üzere, geçerli yasalara uygun olarak ürünlerle her türlü gerekli işlemiyapma hakkına sahip olacaktır.

 

6.11. Hizmetin LAliExpress tarafından askıya alınması:

 Aracılık hizmetinin kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya sona erdirilmesini gerektiren durumlarda, LAliExpress CIS, Satıcı'dan gerekçelerini açık ve anlaşılır bir şekilde açıklamasını ister ve açıklamayı sunması için Satıcı'ya en az üç iş günü süre verir. LAliExpress, satıcının açıklamalarının yetersiz olması veya sağlanmaması durumunda aracılık hizmetini kısıtlayabilir veya sona erdirebilir. Bu durumda LAliExpress, açıklamayı aldıktan sonra 7 iş günü içinde hizmetle ilgili kararını verecek ve satıcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir. Satıcı herhangi bir açıklama yapmazsa bu süre, açıklama süresinin son günüdür.

 

 

 

 

Madde 7. Satıcının beyan ve garantileri

 

7.1 Satıcı,işbu sözleşme kapsamında aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder;

. Satıcı, işbu sözleşmenin akdedildiği sırada ayırt etme gücüne haiz olduğunu, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek, ürün satışlarını gerçekleştirmek , kategori hizmetlerini kullanmak ve her türlü hizmetin gerçekleştirmek için hak ve fiil ehliyetine haiz olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder. Özellikle, ancak herhangi bir sınırlama olmaksızın, Satıcı, ürünlerin platformda (varsa) yasal olarak satışı/ticarileştirilmesi için gerekli tüm lisansların ve idari izinlerin sahibi olduğunu (ve olmaya devam edeceğini) teyit eder. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen tüm eylemlerin, Satıcıyı yasal olarak temsil ve ilzam etmeye yeterli ehliyet ve yetkiye sahip personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlamayı taahhüt eder.

 

7.2 Satıcı, platformda iyi niyetle hareket etmeyi, doğruluk, dürüstlük ve adil rekabet ilkelerine uymayı, ürünlerle ilgili spekülasyonlardan kaçınarak ürünler için adil fiyatlar ve ürünlerin diğer satış koşullarını belirlemeyi, tüketicilerin ve üçüncü taraf hak sahiplerinin haklarına etkin bir şekilde uymayı, haksız, hukuka aykırı, yanlış veya hatalı veya genel ahlak ve düzeni ihlal eden veya adil piyasaya ve platformun iyi niyetine zarar veren faaliyetler ve/veya işlemler gerçekleştirmemeyi taahhüt eder. Özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satıcı aşağıda yazılı olan eylemleri yerine getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder;

(a) (i) yanlış bir promosyon izlenimi yaratmak amacıyla kampanya veya promosyondan hemen önce ürünün orijinal fiyatını yükseltmek veya (ii) bir ürünü indirimden önce hiç sunulmamış veya önemsiz bir süre için sunulmuş bir fiyattan indirimli olarak tanıtmak gibi yanıltıcı indirimler sunmak

(b) (i) ürünleri çok yüksek fiyatlarla satmak için istisnai durumlardan yararlanmak veya (ii) bir ürün veya hizmetin bir fiyattan satıldığının reklamını yapmak, ancak gerçekte bu fiyattan hiçbir ürün bulunmaması gibi makul olmayan şekilde yüksek, düşük veya yanıltıcı fiyat göstermek

(c) tüketicileri, promosyonlu fiyatların mevcudiyetinde bir fiyat avantajı ve kıtlık olduğuna inandırmak için "sınırlı bir süre" için indirimli ürün veya hizmetlerin reklamını yapmak, ( gerçekte indirimler uzun bir süre için geçerli olmasına rağmen ) ; ve

(d) tüketicileri, ürün ambalajının içinde gerçekte olduğundan daha fazla miktarda ürün olduğuna, ürünün daha kaliteli olduğuna veya ürünün belirli başka özelliklere sahip olduğuna inandırmak için yanıltıcı ambalaj kullanmak.

 

7.3 Satıcı, LAliExpress CIS'e ve tüketicilere gerçek, meşru, doğru, güncel ve geçerli bilgi ve belgeler sunmayı ve e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi, posta kodu ve ödeme bilgileri gibi bilgilerin güncel olmasını sağlamayı ve LAliExpress CIS'in ve diğer kullanıcıların Satıcı ile iletişime geçmek için ilgili verileri kullanabilmesini sağlamayı taahhüt eder. Aynı şekilde Satıcı, değişmesi halinde güncellenmiş bilgi ve belgeleri derhal sağlamakla yükümlüdür.

Satıcı tarafından LAliExpress CIS'e veya Bağlı Kuruluşlarına veya alt yüklenicilerine (varsa) yanlış veya hatalı veri sağlanması durumunda, LAliExpress CIS, Sözleşme kapsamındaki ödeme ve diğer yükümlülüklerinin hiç veya yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır.

 

7.4 Satıcı, bir kategori için spesifik olmayan ürünleri özel bir kategori altında yayınlamamayı (yanlış kategoride ürün yayınlamamayı) ve bir iç içe kategori için özel ürünleri spesifik olmayan bir İç içe kategori altında yayınlamamayı (yanlış iç içe kategori/alt kategoride ürün yayınlamamayı) taahhüt eder.

 

7.5 Satıcı, Sözleşme süresi boyunca, ticari markanın mülkiyeti veya diğer meşru kullanım hakları ve diğer uygulanabilir fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yayınlanan ürünler üzerinde gerekli tüm hakların sahibi olduğunu ve olmayı taahhüt ettiğini beyan eder. Aynı şekilde Satıcı, üçüncü kişilerin ticari marka veya diğer fikri veya sınai mülkiyet haklarını veya ticarileştirme haklarını ihlal eden ürünleri platform üzerinden yayınlamamayı, satmamayı veya ticarileştirmemeyi veya haksız rekabet fiillerinde bulunmamayı taahhüt eder. Satıcı, Sözleşme süresi boyunca Rusya Federasyonu'nda ve bölgenin diğer ülkelerinde (Platform tarafından yetkilendirilmişse) ve özellikle platform gibi Rusya Federasyonu'nda satışa yönelik çevrimiçi platformlar aracılığıyla ürün satmaya yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

7.6 Satıcı, platformda kişisel verilerin işlenmesi sırasında elde edilen verileri yalnızca platformdaki ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanmayı, platformda yayınlanan diğer kullanıcılara ait verilerin kopyalanması, dağıtılması veya başka herhangi bir şekilde kamuya iletilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka herhangi bir işlemde bulunmamayı taahhüt eder.

 

7.7 Satıcı, ürünlerin yasal menşeine ilişkin olarak LAliExpress CIS tarafından gerçekleştirilen her türlü inceleme ve denetime şimdiden muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. . Satıcı, ürünlerinin meşru menşeini kanıtlayabilecek her türlü dokümanı saklama yükümlülüğüne sahiptir. Satıcının ürünlerin yasal menşeini kanıtlayamaması durumunda, LAliExpress CIS ürünlerin orijinalliğini duruma göre değerlendirecektir. Satıcı, olumsuz bir değerlendirmeden kaynaklanan her türlü sonuca katlanmayı kabul eder.

 

7.8 Satıcı, yeterli pazar sürekliliğini sağlamak ve tüketicilerin ve üçüncü taraf hak sahiplerinin çıkarlarını garanti altına almak amacıyla, LAliExpress CIS'in ürünlerin kalitesini ve orijinalliğini doğrulamak için gerçekleştirebileceği rastgele denetimlere muvafakat ettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder. eder (bağımsız kalite denetçileri veya ticari marka sahipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler veya söz konusu denetimleri gerçekleştirmeleri için lojistik şirketlerine verilen talimatlar yoluyla işbirliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere). Satıcı, destekleyici dokümanlar sunarak denetimin sonucuna katılmadığını ifade edebilir.Yapılan denetimlerde , hatalı ürünler veya fikri ya da sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler tespit edilmesi halinde söz konusu denetimin masrafları Satıcı tarafından karşılanacaktır

 

7.9. Satıcı, LAliExpress CIS'e ürünler, ürün özellikleri ve nitelikleri hakkında verdiği bilgilerin ve malların resimlerinin doğru ve geçerli olduğunu garanti eder. Satıcı adına LAliExpress CIS, ürünlerin listeleme sayfalarını, görsellerini ve açıklamalarını platformda yayınlayabilir. Aynı zamanda, LAliExpress CIS, Satıcı tarafından Satıcı/mallar hakkında başlangıçta sağlanan bilgileri değiştirmediği takdirde, Satıcı ve/veya mallar hakkında yanlış bilgilerin yayınlanması nedeniyle Satıcıya veya üçüncü taraflara verilen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

7.10. Satıcı, LAliExpress CIS veya Bağlı Kuruluşlarının fikri mülkiyeti üzerinde herhangi bir hak elde etmeyecek, Satıcının LAliExpress Plus Hizmetinin bir üyesi olmaması ve LAliExpress CIS'den uygun talimat veya onay almamış olması halinde, satılan malları işaretlemek veya üçüncü kişilere Satıcının ve\veya ürünlerinin LAliExpress ve LAliExpress Plus Hizmetine katıldığı izlenimini vermek amaçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, LAliExpress’in herhangi bir talimatını, işaretini, logosunu, tanımını, yaratıcı materyalini kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, LAliExpress CIS veya Bağlı Kuruluşlarının herhangi bir fikri mülkiyetini (hak sahibi tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe) kullanamayacaktır.

Satıcı'nın bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, LAliExpress CIS’in talebi üzerine ve LAliExpress CIS’in her türlü hakkı veya başvuru yolu saklı kalmak üzere, Satıcı LAliExpress CIS’e her bir durum için 100.000 Rus Rublesi ödeyecektir. Ödeme, tahsilat tarihinde (Moskova, Rusya saat dilimine göre belirlenen tarih) Rusya Merkez Bankası tarafından belirtilen para birimi dönüştürme oranı ile mevcut diğer para biriminde tahsil edilebilir. Taraflar, LAliExpress CIS'in bu Sözleşme kapsamında ifaya ilişkin meşru menfaatini korumak için bu tutarın ödenmesinin makul ve orantılı olduğunu kabul eder.

 

 

 

Madde 8. Satıcının hak ve yükümlülükleri

 

8.1 Satıcı, beyan ve garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşmeye, sözleşme eklerine, ek protokollere ve yasal mevzuata uygun davranmayı kabul,beyan ve taahhüt eder.

 

8.2 Satıcı, işlemlerini Platform Satıcıları için LAliExpress Kurallarına ve Platformu yöneten diğer kurallara uygun olarak yürütecek ve bir ihlal durumunda Platform Satıcıları için LAliExpress Kuralları uyarınca uygulanan her türlü ödeme yükümlülüğünü kabul edecektir; özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satıcı, kullanıcıların veya üçüncü taraf hak sahiplerinin taleplerini ele almak için Platformda uygulanabilecek anlaşmazlıkların çözümüne yönelik herhangi bir yöntemin kurallarına katılmayı ve bunlara uymayı taahhüt eder.

 

8.3 Satıcı, Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited ve Alibaba.com (RU) LLC dahil olmak üzere LAliExpress CIS veya Bağlı Kuruluşları tarafından özel tarih ve dönemlerde (örneğin, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, satışlar, Noel, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Double Eleven ve Black Friday) başlatılan veya düzenlenen promosyonlara veya belirli ürün kategorileri için promosyonlara katılma hakkına sahip olacaktır. Satıcı, yukarıdaki promosyonlara katılmaya karar verirken, bu tür promosyon faaliyetlerine katılmak için elinden gelen çabayı gösterecek ve bu tür promosyon faaliyetlerine uymak için hüküm ve koşulları kabul edecektir, ancak bu tür bir katılım zorunlu değildir ve Satıcı yukarıdaki promosyonlardan herhangi birine katılmayı reddedebilir.

 

8.4       Satıcı, yürürlükteki yasaların öngördüğü şekilde tüketiciyi koruma görevlerini yerine getirecektir. :Satıcı sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydı ile başta şu kurallara uygun hareket edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder; (i) tüketici kanunu başta olmak üzere her türlü mevzuata uygun hareket etmek (ii) iade, değiştirme, yasal garanti ve cayma hakkı ile ilgili olarak Rusya veya diğer geçerli yerel bölge tüketici yasaları tarafından belirlenen gerekliliklere uymak; ve (iii), ürünler hakkında doğru bilgiler sunmak, yasal gerekliliklere uygun olarak satış sonrası hizmetler ve garantiler sağlamak ve tüketicilere işlemlerden önce ve sonra yasal olarak gerekli bilgileri sağlamak.

 

8.5       Satıcı, gümrük, vergilendirme, tüketici haklarının korunması, veri koruma ve diğer geçerli düzenlemelerle ilgili yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Rusya'nın veya bölgenin diğer geçerli yerel yasalarına ve düzenlemelerine (geçerli Avrasya Ekonomik Birliği, federal, bölgesel ve yerel düzenlemeler dahil) uyacaktır.

 

8.6       Satıcı, yetkili devlet makamlarının meşru taleplerine uymayı taahhüt eder.

 

8.7.      Satıcı, işbu Madde 9 uyarınca LAliExpress CIS'e hizmet bedeli ödeyecek ve taraflarca mutabık kalınan belgelenmiş masraf ve harcamalar için LAliExpress CIS'e geri ödeme yapacaktır.

 

8.8 Sözleşme veya Platform Kullanıcı Sözleşmelerinde aksi belirtilmedikçe, Satıcı, Satıcı ile Alıcılar arasında Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemler kapsamında Satıcı tarafından alıcılardan elde edilen gelirleri üçüncü tarafın değil, yalnızca Satıcının sahip olduğu cari hesaba çekecektir.

 

8.9 Satıcı, işbu Sözleşme ve Platform Kullanıcı Sözleşmeleri hükümleri ile LAliExpress kuralları uyarınca Satıcı ile Alıcılar arasında akdedilen işlemler kapsamında Alıcılara geri ödeme yapacaktır.

 

8.10 Satıcının platform üzerinden alıcılarla gerçekleştirdiği işlemlerle bağlantılı olarak Satıcının malları için yapılan bir havaleye (ters ibraz) bir ödeyici itiraz ettiğinde, Satıcı, LAliExpress CIS tarafından talep edilen alıcı ile yapılan işleme ilişkin her türlü bilgi veya belgeyi derhal sağlamak da dahil olmak üzere, teslim edilmemiş, hasarlı veya kayıp mallardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere, her türlü ters ibraza ilişkin olarak LAliExpress CIS'e zamanında (LAliExpress CIS tarafından talep edilen şartlar dahilinde) elinden gelen yardımı sağlamayı taahhüt eder. Satıcı, bu tür belge veya bilgilerin sağlanmamasının ödeme hizmeti sağlayıcısının Satıcı lehine olmayan bir karar vermesine yol açabileceğini bildiğini, kabul beyan ve taahhüt eder

8.11. Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satınalma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. LAliExpress CIS’in Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle LAliExpress CIS’in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12. Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder

8.13. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için LAliExpress CIS ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. LAliExpress CIS, işbu Sözleşme’nin, Platform Kullanıcı Sözleşmeleri’nin ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali halinde, Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

8.14. Satıcılar Platform’da satışa çıkardıkları ürün özelliklerini tam, doğru bir şekilde yazmaları ve satışa uygun şekilde fotoğraflamaları gerekmektedir. Görsellerin Satıcı tarafından LAliExpress CIS’e verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın LAliExpress CIS’e üçüncü kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

8.15. Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı;bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere üçüncü kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde LAliExpress CIS’in bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.16. Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzua t doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Ayrıca Satıcı, mevzuata aykırı yasaklı ürünlerin içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

8.17. Satıcı, Tedarikçi Portal’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak;profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portal’de LAliExpress CIA aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde;Satıcı, LAliExpress CIS’in  bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

 

8.18. LAliExpress CIS, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. LAliExpress CIS, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla LAliExpress CIS’in ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin LAliExpress CIS tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

 

8.19. Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla DSM tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.20. LAliExpress CIS Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla LAliExpress CIS, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

 

8.21. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına LAliExpress CIS tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.

 

8.22. Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. LAliExpress CIS, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda LAliExpress CIS’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, LAliExpress CIS’in herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır

 

8.23. Satıcı, işbu Sözleşme koşulları ve/veya Platform’da yayımlanan kural ve politikalar kapsamında ihlal niteliği taşıyan davranışa karşılık olarak belirlenen puanın Satıcı’nın sistemine işleneceğini, bu puana ve/veya tüm puanlarına karşılık gelen ve Satıcı’ya duyurulan yaptırımların uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.24. Satıcı, işbu Sözleşme koşullarını ve/veya Platform’da yayımlanan kural ve politikaları ihlal etmesi ve bu ihlalin sonucunda LAliExpress CIS’in zarara uğraması ihtimali olması halinde LAliExpress CIS’in gerçekleşen ihlalden itibaren makul süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın ödemelerini askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

 

8.25. Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, LAliExpress CIS’in işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

 

8.26. Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı LAliExpress CIS’in bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.

 

8.27. LAliExpress CIS tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha LAliExpress CIS platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

 

8.28. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı ;Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle LAliExpress CIS’in uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.29. Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve LAliExpress CIS tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler LAliExpress CIS tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Satıcı Taraflar’ca mutabık kalınması halinde Platform’da Alıcı’lara sunulan indirim, kampanya ve hediye çeki gibi uygulamaların maliyetini karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, maliyetine LAliExpress CIS’in  katlaması şartıyla LAliExpress CIS’in Satıcı’nın onayına tabi olmaksızın her zaman kampanya düzenleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.30. Satıcı ayrıca öncesinde LAliExpress CIS’in  yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır.Satıcı, gerek Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca gerekse de Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz şekilde LAliExpress CIS’i ve LAliExpress CIS’e  ait markaları kötüleyici veya bunları hedef gösteren, söz konusu markaların ve LAliExpress CIS’in  ticari itibarını zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşme tahtındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini ifa ederken iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uyacağını, haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından işbu maddenin ihlal edilmesi halinde, LAliExpress CIS’in her türlü hakkı veya başvuru yolu saklı kalmak üzere, Satıcı LAliExpress CIS’e 100.000 Rus Rublesi ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme, tahsilat tarihinde (Moskova, Rusya saat dilimine göre belirlenen tarih) Rusya Merkez Bankası tarafından belirtilen para birimi dönüştürme oranı ile mevcut diğer para biriminde tahsil edilebilir. Taraflar, LAliExpress CIS'in bu Sözleşme kapsamında ifaya ilişkin meşru menfaatini korumak için bu tutarın ödenmesinin makul ve orantılı olduğunu kabul eder.

 

8.31. Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, LAliExpress CIS’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, LAliExpress CIS’i her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde LAliExpress CIS’in uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.32. Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu;veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu;veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu;veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu, üçüncü kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, LAliExpress CIS’in  ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, LAliExpress CIS’e ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal LAliExpress CIS’e temin edeceğini aksi halde LAliExpress CIS’in  Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı; satılan ürünlere ilişkin üçüncü kişi taleplerine istinaden Satıcı’nın ilgili bilgi ve belge ile fatura silsilesini LAliExpress CIS’e temin edememesi halinde, LAliExpress CIS’in  satılan ürünlere ilişkin tespit edilen son ihlalinden, son üçüncü kişi talebinden ve/veya tüketici şikayetinden itibaren makul süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın ödemelerini askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.33. LAliExpress CIS tarafından Satıcı’nın Platform’da orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, LAliExpress CIS’in her türlü hakkı veya başvuru yolu saklı kalmak üzere, Satıcı LAliExpress CIS’e 100.000 Rus Rublesi   ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme, tahsilat tarihinde (Moskova, Rusya saat dilimine göre belirlenen tarih) Rusya Merkez Bankası tarafından belirtilen para birimi dönüştürme oranı ile mevcut diğer para biriminde tahsil edilebilir. Taraflar, LAliExpress CIS'in bu Sözleşme kapsamında ifaya ilişkin meşru menfaatini korumak için bu tutarın ödenmesinin makul ve orantılı olduğunu kabul eder.

Yukarıdaki ödeme yükümlülüğüne ek olarak Satıcı, LAliExpress CIS’in bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin edecek olup, LAliExpress CIS’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır

 

8.34. Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın LAliExpress CIS tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, LAliExpress CIS’in işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.35. Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini LAliExpress CIS’e 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, LAliExpress CIS tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kar arını LAliExpress CIS’e iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde LAliExpress CIS tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. LAliExpress CIS işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

 

8.36. Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satın aldığı ürünleri 14 (on dört) gün içeri sinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 3 (üçi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder

 

8.37. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde DSM uğradığı her türlü zararın tazminini, götürü tazminat dahil, talep etme hakkına sahiptir. DSM bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir

 

Madde 9. Uzlaşma

 

9.1. LAliExpress CIS tarafından Satıcıdan tahsil edilecek hizmet bedeli,, işbu Sözleşme ve/veya diğer Kullanıcı Sözleşmelerinde (varsa) belirtildiği üzere, Satıcı tarafından platform üzerinden gerçekleştirilen her bir işlemin değeri üzerinden yüzdelik oranla belirlenecektir. Satıcı, LAliExpress CIS tarafından kendisine sağlanan hizmetler ve acentelik hizmetleri için, LAliExpress CIS'in takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirilebilecek şekilde, işbu çizelge 1'de belirtilen tutarlarda bir hizmet ücreti ödeyecektir. Hizmet ücretine, işbu çizelge 1'de aksi belirtilmedikçe KDV dahildir. LAliExpress CIS, LAliExpress CIS hizmet ücreti oranlarını değiştirmeden en geç bir hafta önce hizmet ücretindeki herhangi bir değişikliği Satıcıya bildirecektir.

 

LAliExpress CIS, Alıcı Satıcıdan malları teslim aldığını onayladığında Satıcıya ödenecek parayı Satıcı hesabında gösterecektir. Ancak, ödemenin geri çekilmesi, malların teslim edilmesinden ve Satıcı Portalı'nda belirtilen iade süresinin sona ermesinden sonra mümkündür, ancak bu süre LAliExpress CIS'in takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirilebilir. Hizmet bedeli LAliExpress CIS tarafından Alıcılar tarafından LAliExpress CIS aracılığıyla Satıcıya ödenecek satış gelirlerinden düşülecektir. Satıcı, işbu vesile ile bu tür bir kesintiye izin verir ve LAliExpress CIS'e ödenecek hizmet bedeli hesabı için LAliExpress CIS'e bu tür kesintileri yapması talimatını verir.

 

Taraflar, LAliExpress CIS'in, Satıcı'nın Platform üzerinden alıcılar ile gerçekleştirdiği işlemler kapsamında alıcılardan Satıcı lehine elde ettiği gelirlerden, Satıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesiyle bağlantılı olarak LAliExpress CIS ve/veya Bağlı Kuruluşları tarafından maruz kalınan her türlü ceza, kayıp, masraf, gider ve zararı düşme hakkına sahip olduğu hususunda mutabık kalmışlardır; Platform Kullanıcı Sözleşmeleri veya Sözleşme'ye ek sözleşmeler kapsamında veya işbu Sözleşme, Platform Kullanıcı Sözleşmeleri veya Sözleşme'ye ek sözleşmeler tarafından sağlanan diğer gerekçelerle ortaya çıkan ve ayrıca LAliExpress CIS tarafından işbu Sözleşme, Platform Kullanıcı Sözleşmeleri ve Sözleşme'ye ek sözleşmeler kapsamında Alıcılara aktarılan tutarlar, iadeler, ters ibrazlarla bağlantılı tazminatlar da dahil olmak üzere.

Satıcının LAliExpress CIS veya onun Bağlı Kuruluşu veya alt yüklenicisi tarafından alınan gelirlerinin, sözleşme hükümleri uyarınca LAliExpress CIS'e ödenmesi gereken herhangi bir tutarı mahsup etmek için yetersiz olması halinde, LAliExpress CIS tamamen kendi takdirine bağlı olarak:

a) Satıcının platformdan elde ettiği geliri aldıktan sonra borçlu olduğu tutarı, sonraki hesap dönemleri de dahil olmak üzere, Satıcıdan sonraki mal siparişlerine ilişkin olarak alıkoyabilir;

b) Satıcı borcunu kapatana kadar platformdan elde edilen gelirleri Satıcıya aktarmayı durdurabilir ve parayı kendi hesabında tutabilir. Bu madde uyarınca Satıcıya fon aktarma imkanının askıya alınması, Satıcıyı sözleşme kapsamındaki hizmetler için LAliExpress CIS'e ödeme yapma yükümlülüğünden kurtarmayacaktır;

c) Satıcının borçlu olduğu tutarı ödenmesi için Satıcıya bir fatura düzenleyebilir.Bu durumda, Satıcı, söz konusu borç tutarını, LAliExpress CIS'in söz konusu borç tutarının ödenmesine ilişkin fatura tarihinden itibaren 5 (beş) bankacılık günü içinde LAliExpress CIS'in cari hesabına aktaracaktır.

 

Alıcılar tarafından platform aracılığıyla Satıcıya ödenecek satış gelirlerinin LAliExpress CIS hesabına tahsis edilen tutarları da içermesi halinde (örneğin, doğrudan LAliExpress CIS tarafından Alıcılara sunulan ek hizmetlerin maliyeti), LAliExpress CIS bu tutarları da satış gelirlerinden düşecek ve bu gelirlerin kalan kısmını (hizmet ücreti ve ek hizmet ücretinin yanı sıra LAliExpress CIS'e ödenmesi gereken veya LAliExpress CIS tarafından sözleşme hükümleri uyarınca düşülen diğer tutarlar düşüldükten sonra) Satıcı tarafından talimat verildiği şekilde aktarma imkanı sağlayacaktır

 

9.2. Yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olduğu ölçüde, Satıcı, LAliExpress CIS'e, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmet bedeli, acentelik ücreti ve masraf ve giderlerin yanı sıra işbu Sözleşme ve Platform Kullanıcı Sözleşmeleri kapsamında LAliExpress CIS'e ödenmesi gereken ve/veya LAliExpress CIS tarafından kesilen diğer tutarların Satıcının pazaryerindeki işlemleri için belirlenen LAliExpress CIS, Bağlı Kuruluşları veya alt yüklenicilerinin ilgili banka hesaplarından mahsup edilmesine ilişkin gayrikabili rücu ön onayını (peşin kabul) vermektedir.

 

9.3. LAliExpress CIS, Platform'daki Satıcı mağazasında yapılan işlemlere ve tahsil edilen hizmet ücretlerine ilişkin raporları gerçek zamanlı olarak hazırlayacak ve Satıcı'nın kullanımına sunacaktır. LAliExpress CIS, Satıcı'ya söz konusu raporları platformdan indirme fırsatı sağlayacaktır. Gerçek zamanlı raporlar ön rapordur ve ürün iadeleri, anlaşmazlıklar vb. ile bağlantılı olarak düzeltmeye tabidir. Bir önceki aya ait nihai rapor Satıcı için en geç bir sonraki ayın 20. gününe kadar hazır olur.

 

9.4 Taraflar, tarafların müşteri tabanını ve sipariş sayısını artırmak amacıyla, LAliExpress CIS'in Sözleşme süresince, masrafları LAliExpress CIS'e ait olmak üzere, Satıcı'nın yazılı onayı olmaksızın, Alıcılar'a Satıcı'nın mallarında indirim sağlamak için pazarlama promosyonları/programları yürütme hakkına sahip olduğu hususunda anlaşmışlardır.

 

Bu tür promosyonların hüküm ve koşulları (promosyonun zamanlaması, indirim miktarı, bölgesel kapsamı, Alıcının indirim hakkına sahip olacağı sipariş değerine ilişkin şartlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) LAliExpress CIS'in iç politikalarına uygun olarak LAliExpress CIS tarafından belirlenecektir.

 

 

9.5 LAliExpress CIS tarafından Alıcı'ya sağlanan indirim, Alıcı platform üzerinden sipariş verdiğinde, Alıcı ilgili promosyon kodunu ve/veya kuponu girerek veya girmeden (pazarlama kampanyalarının/indirim programlarının koşullarına bağlı olarak) uygulanacaktır. Sipariş için ödeme yapıldıktan sonra Alıcı, promosyon kodu ve/veya kupon da dahil olmak üzere sağlanan indirim düşüldükten sonra kalan  tutar ile borçlandırılacaktır.

 

Sipariş yerine getirildikten sonra, promosyon kodunun ve/veya kuponun değeri de dahil olmak üzere indirim tutarı Satıcının kişisel hesabında görüntülenir ve siparişin tam değeri Sözleşmenin 9.1. Maddesinin 2. paragrafı uyarınca Satıcının talimatları doğrultusunda çekilebilir hale gelir. Platformun siparişe ilişkin komisyonu, siparişin tam değerinden düşülecektir. Aksi takdirde, tarafların uzlaşma prosedürü değişikliğe tabi olmayacaktır.

 

 

9.6. Promosyon kodu ve/veya kupon da dahil olmak üzere herhangi bir indirimle ödenen bir siparişin bedelinin Alıcıya iade edilmesi durumunda, Alıcıya sipariş bedelinin yalnızca kendi parasıyla ödediği kısmı iade edilecektir. Bu durumda ve diğerlerinin yanı sıra, siparişin tamamen veya kısmen iptal edilmesi, Satıcı ve/veya Satıcı ve/veya Alıcı çalışanlarının LAliExpress CIS pazarlama kampanyalarına/indirim programlarına katılım çerçevesinde söz konusu kişiler tarafından yasa dışı kazanç elde etmeye yönelik hileli eylemlerinin tespit edilmesi halinde, LAliExpress CIS, Satıcı'ya önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak, promosyon kodu ve/veya kupon dahil olmak üzere sağlanan indirim tutarını Satıcı'nın mal satışlarından elde ettiği gelirlerden düşme hakkına sahiptir. LAliExpress CIS, kendi takdirine bağlı olarak (ilgili tutarları alıkoymak yerine) bu maddede belirtilen ve Satıcı tarafından fatura tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde ödenmesi gereken tutarları Satıcıya fatura etme hakkına da sahiptir. Faturanın belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, LAliExpress CIS, Satıcı'ya önceden bildirimde bulunmaksızın ve Satıcı'ya herhangi bir zarar tazmin etmeksizin, ilgili borç Satıcı tarafından ödenene kadar Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasını (Platformun Yönetimine İlişkin Tedbirlerin uygulanması da dahil olmak üzere) tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacaktır.

 

9.7 Satıcı, Geçerli vergilerin bildirilmesi, toplanması ve ödenmesi vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çevrimiçi işlemlerinizde yer alan herhangi bir yargı yetkisi kapsamındaki herhangi bir vergi veya vergi yükümlülüğünden yalnızca kendi başına sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.. Platformdaki ürünler için belirlenen fiyatlara halihazırda geçerli vergiler dahildir. İlgili vergileri belirlemenizi kolaylaştırmak için LAliExpress CIS bazı ülkelerde ve bölgelerde otomatik vergi hesaplama araçları sağlayacak ve sağladığınız bilgilere dayanarak geçerli katma değer vergisini/mal ve hizmet vergisini/satış vergisini hesaplayacaktır. Aynı zamanda, ilgili yasa ve yönetmeliklere göre, çevrimiçi işlemlerinizle ilgili stopaj vergilerinden biz sorumluyuz. Sağladığınız bilgilere dayanarak ilgili vergileri sizin için otomatik olarak hesaplayacak, toplayacak ve ödeyeceğiz. LAliExpress CIS'e vergi hesaplama, vergi tahsilatı ve ödeme ile ilgili bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde verdiğinizden emin olmanız gerekir, aksi takdirde LAliExpress CIS sizden herhangi bir zarar talep etme hakkını saklı tutar. Belirli ülkeler ve bölgeler için lütfen Platform Kullanıcı Sözleşmelerine ve ilgili duyurulara bakın.

 

Madde 10. Kişisel Verilerin Korunması ve Veri kullanımı için yetki

 

10.1. Yürürlükteki kişisel verilerin korunması kanunu tarafından aksi düzenlenmedikçe, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri “Kişisel Veri” olarak tanımlanmıştır. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi süreci kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Satıcı, Sözleşmenin ve/veya Platform Kullanıcı Sözleşmelerinin ifasıyla ilgili olarak LAliExpress CIS’den  gelen soruları mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak cevaplandıracağını, LAliExpress CIS’e gerekli tüm bilgi, belge ve desteği ek bir bedel talep etmeksizin sağlayacağını; etkin şekilde iş birliğinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. İşbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi amacıyla, LAliExpress CIS’e verilerinizin bir parçası olan kamuya açık bilgileri (örneğin, devlet sicil numaranız, şirket adınız, adresiniz veya geçerli yasaların gerektirebileceği diğer bilgiler) kullanma ve iletme yetkisi verirsiniz.

10.3 Taraflar arasındaki ticari ilişki kapsamında kişisel veri paylaşımı yapılması halinde Taraflar,  paylaşılan kişisel verileri, işleme ve ticari iş amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Bu süreler geçtiğinde ise veri işleyen Taraf, diğer Taraf adına işlemiş olduğu tüm kişisel verileri, devredecek, sistemlerinden asıl ve yedeklerini silecek ve bunu bir denetim raporu ile sunacaktır.

10.3     Taraflar, veri işleyen sıfatı ile diğer taraf adına yapabilecekleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü regulasyona ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.4.    Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Taraflar, diğer taraf adına elde etme, kaydetme, muhafaza etme, iade etme ve silme-yok etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebilecekleri her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

(a)        İlgili Kişi’yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) bilgilendirmeyi/aydınlatmayı (İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği, saklanacağı, silineceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve açık rızasını almayı,

(b)        Tüm kişisel verileri işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren süresiz olarak gizli tutmayı; işlenen kişisel verileri sadece işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanmayı, başka amaçlarla kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında kişisel verileri diğer tarafın önceden yazılı şekilde onayını almadan hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 3. Kişilere ifşa etmemeyi ya da aktarmamayı, çoğaltmamayı ve kopyalamamayı,

(c)        Kişisel verileri elde edilme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun bir süre işlememeyi ve gerektiğinde derhal kişisel verileri silmeyi ve/veya yok etmeyi,

(d)    Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında diğer tarafın tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi,

(e)   İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin, özellikle verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı, ayrıca diğer taraf tarafından talep edilebilecek gerekli diğer tüm güvenlik tedbirlerine tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

10.5     Satıcı,  sayılan yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan her türlü  zarar, dava, talep, masraf ya da kovuşturma vb. karşısında münhasıran sorumlu olup, LAliExpress CIS’i, bu konularda tam ve eksiksiz olarak nakden ve defaten, peşin olarak tazmin edecektir.

 

Madde 11. İhlalden doğan sorumluluk

 

11.1 a. Satıcının yürürlükteki kanun ve düzenlemeleri, mahkeme veya idari kararları, Platform Kullanıcı Sözleşmelerini ihlal etmesi sebebiyle ve/veya Satıcının işbu Sözleşmenin ifasıyla ilgili eylemleri sebebiyle LAliExpress CIS’in ve/veya Bağlı Kuruluşlarının bir zarara uğraması, kullanıcılardan veya üçüncü taraflardan talep alması veya herhangi bir kamu idaresi, yargı organı veya tahkim mahkemesi tarafından uygulanan yaptırımlara tabi olması halinde, Satıcı, LAliExpress’in ve Bağlı Kuruluşlarının uğradığı aşağıda yazılı zararlar başta olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile  tüm zararlarını tazmin edecek, tazmin etmeye devam edecek ve zararı karşılayacaktır : a) LAliExpress CIS tarafından ödenen ihlal tazminatı veya herhangi bir kararda üçüncü taraflara ödenen  tazminatlar; b) LAliExpress CIS'in iade veya geri çekme, sözleşme ihlali veya tazminat nedeniyle Alıcılara ödeyeceği tutarlar; c) LAliExpress CIS'e uygulanan yaptırımlar;d)olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak için gerektiğinde LAliExpress CIS tarafından yapılan yasal ücretler ve masraflar, vb. geri ödeme tutarı, d) LAliExpress CIS'in fiilen maruz kaldığı zararlar

 

11.2 Satıcının LAliExpress CIS'e ödenmesi gereken ancak vadesi geçmesine rağmen ödenmeyen bir borç tutarı olması durumunda uygulanacak götürü tazminat tutarı her gün için bakiye borç tutarının %0,1’idir.  

 

11.3 LAliExpress CIS'in kasıt veya ağır ihmal nedeniyle Satıcı'ya önemli bir zarar vermesi halinde, LAliExpress CIS Satıcı'yı işbu Sözleşme'nin 14. Maddesi uyarınca tazmin edecektir. LAliExpress CIS'in Satıcı'ya ödemesi gereken sözleşme ihlali veya tazminat, Satıcı'nın uğradığı doğrudan ve etkili zararlar temelinde hesaplanacak ve ilgili kanıtlarla desteklenecektir.

 

11.4. Satıcı, Satıcı tarafından iletilen \ oluşturulan \ sağlanan tüm reklam materyallerinin yanı sıra bunların parçaları ve \ veya unsurlarının, telif hakkı ve ilgili haklar, patent hakları, ticari marka hakları, hizmet markalarının yanı sıra reklam yasaları, bilgi koruma yasaları, tüketiciyi koruma yasaları veya mal ve hizmetlerin tanıtımına ilişkin gereklilikler de dahil olmak üzere sınırlama olmaksızın bu tür materyallere veya bu tür materyallerdeki bilgilere uygulanan diğer yasal gereklilikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların yasal haklarını ihlal etmediğini garanti ve taahhüt eder.

11.5. Satıcının yürürlükteki yasa ve yönetmelikleri, adli veya idari kararları, Platform Kullanıcı Sözleşmelerini ihlal etmesi nedeniyle veya Satıcının işbu Sözleşme kapsamındaki ifaya ilişkin eylemleriyle bağlantılı olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, LAliExpress CIS'e karşı herhangi bir üçüncü tarafın haklarının ihlali iddiasında bulunması veya herhangi bir devlet veya yargı makamı\ tahkim mahkemesi talebinde bulunması halinde, LAliExpress CIS'in veya LAliExpress grubunun diğer kuruluşlarının ortaklık programları temelinde veya başka herhangi bir yolla ek trafik çekerek Satıcının ürünlerinin tanıtımına ilişkin hizmetler, Satıcı bu tür iddiaları kendi başına veya masrafları kendisine ait olmak üzere çözmeyi ve LAliExpress CIS'e söz konusu makamlar, mahkemeler ve üçüncü şahıslar tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere LAliExpress CIS'i tamamen tazmin etmeyi taahhüt eder.

11.6. LAliExpress CIS'in, Satıcının mallarının zorunlu sertifikasyona veya teknik düzenlemelerin gerekliliklerine uygunluğunun diğer zorunlu teyidine tabi reklam veya tanıtımından dolayı herhangi bir devlet veya adli makam / tahkim (hakemlik) mahkemesi tarafından sorumlu tutulması halinde, söz konusu sertifikasyon veya uygunluk teyidinin bulunmaması durumunda, Satıcı, LAliExpress CIS'e söz konusu makamlar tarafından uygulanan her türlü yaptırım da dahil olmak üzere, LAliExpress CIS'i tamamen tazmin edecektir.

 

11.7 LAliExpress CIS, LAliExpress CIS ve/veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birine uygulanan her türlü kayıp, zarar, para cezası ve cezayı; LAliExpress CIS ve/veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi biri tarafından yapılan yasal masraf ve harcamaları; ve LAliExpress CIS ve/veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birine uygulanan diğer sorumluluk önlemlerini, Satıcı ile Alıcılar arasında platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlerde Satıcı tarafından Alıcılardan alınan gelirlerden düşme hakkına sahip olacaktır.

 

11.8 LAliExpress CIS, LAliExpress CIS'in bankasının veya ödeme sisteminin Satıcı tarafından talimat verilen fonları transfer etmeyi reddetmesi durumunda, söz konusu reddin yürürlükteki yasalarca öngörülen gerekçelere dayanması halinde, Satıcının gelirlerinin geç transferinden sorumlu olmayacaktır.

 

11.9 Fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin dağıtımı nedeniyle veya LAliExpress CIS'e veya kullanıcılarına yanlış, tahrif edilmiş, eski veya geçersiz veriler sağlamanız nedeniyle LAliExpress CIS tarafından kaydınızın silinmesi halinde, bu durum işbu Sözleşme'nin ciddi bir ihlali olarak kabul edilecek ve LAliExpress CIS, işbu Sözleşme'de öngörülen diğer tedbirler saklı kalmak kaydıyla, depozitonuzun tamamını çekme hakkına sahip olacaktır.

 

Madde 12. Gizlilik Politikası

 

 

 

12.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, alıcı ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda Satıcı, Ali Express CIS’e  bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi verecektir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

 

 Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

 

Madde 13. Rüşvetin önlenmesi

 

13.1 Satıcının, çalışanlarının, yöneticilerinin, hissedarlarının, yasal temsilcilerinin veya Satıcı veya ilgili şirketleri üzerinde etkin kontrol sahibi olan herhangi bir kişinin LAliExpress CIS'e, LAliExpress CIS ile ilgili şirketlere veya çalışanlarına veya danışmanlarına ayni, nakdi, mal veya nakit benzeri haklar, hizmetler, seyahat vb. olağan dışı herhangi bir menfaat teklif ettiğinin tespit edilmesi halinde, Satıcı rüşvet vermiş sayılacak ve yürürlükteki kanunlar uyarınca hukuki ve cezai  sorumluluğa tabi olacaktır

13.2 Yukarıdaki durumların gerçekleşmesi halinde, LAliExpress CIS’in her türlü hakkı veya başvuru yolu saklı kalmak üzere, LAliExpress CIS, Satıcı ile olan her türlü ilişkiyi (diğerlerinin yanı sıra, işbu Sözleşmeye dayalı ilişki de dahil olmak üzere) sona erdirme hakkına haizdir ve (LAliExpress CIS'in takdirine bağlı olarak) Satıcı 1.000.000 RUBLE veya Rusya Merkez Bankası'nın cari döviz kuru üzerinden ABD Doları veya başka bir para birimi cinsinden eşdeğer tutarı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, LAliExpress CIS'in bu Sözleşme kapsamında ifaya ilişkin meşru menfaatini korumak için bu tutarın ödenmesinin makul ve orantılı olduğunu kabul eder.

 LAliExpress CIS rüşvet eylemi nedeniyle uğradığı mali ve imaj/itibar zararları sebebiyle ayrıca tazminat talep etme hakkına haizdir.

 

Madde 14. Muafiyet ve sorumluluk sınırlaması

 

14.1Hizmetlerin "olduğu gibi", açık veya zımni hiçbir garanti veya koşul olmaksızın sağlandığını kabul etmektesiniz. LAliExpress CIS, virüsler, ağ bağlantısındaki kesintiler, sistem bakımı vb. gibi durumların yanı sıra olası mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle, hizmetlere ilişkin olarak açıkça veya zımnen herhangi bir garanti vermediğini açıkça beyan eder. Özellikle, diğer hususların yanı sıra, hizmetlerin uygulanabilirliğini, hata veya arıza olmamasını, sürekliliğini, doğruluğunu veya güvenilirliğini veya belirli bir amaç için uygun olduklarını garanti etmez.

 

14.2 LAliExpress CIS, diğerlerinin yanı sıra, gelir kaybı, kar kaybı, şerefiye, kullanımdan kaynaklanan zararlar, veri kaybı ve diğer maddi olmayan zararlar veya kayıplar da dahil olmak üzere aşağıdaki durumlardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır (LAliExpress CIS'in söz konusu zararların potansiyel varlığından haberdar edilip edilmediğine bakılmaksızın).

 

14.3 LAliExpress CIS, işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün gecikmesinden veya ifa edilmemesinden (uygunsuz ifa), Satıcı'nın mallarına ilişkin bilgilerin (fiyatlarına ilişkin bilgiler, malların tanımı, satış hüküm ve koşulları, mal stoku, teşvik faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanıtım ve bilgilendirme materyalleri, Satıcı'nın mallarına ilişkin promosyonlar, Satıcı'nın mallarının görüntüleri ve Satıcı'nın mallarına ilişkin diğer bilgiler dahil) platformda yer alan bilgilerle senkronizasyonundaki teknik gecikmeden kaynaklanan herhangi bir kayıp, maliyet veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

14.4 Alıcı ile Satıcı arasında ihtilaf çıkması durumunda, Satıcı bunları yürürlükteki yasaların ilgili hükümlerine uygun olarak ele almalıdır. Aynı zamanda yürürlükteki yasaların etkinliği saklı kalmak kaydıyla, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, LAliExpress CIS, Satıcılara, LAliExpress Platformu Uyuşmazlık Çözüm Politikası kapsamındaki belirli alıcı-satıcı uyuşmazlıkları kapsamında acentelik hizmetleri sunmaktadır; bu, Satıcının ve platformun çıkarları doğrultusunda, Satıcının, LAliExpress Platformu Uyuşmazlık Çözüm Politikası uyarınca belirli durumlarda Alıcı tarafından Platform aracılığıyla dile getirilen uyuşmazlıklar için Alıcıyı tazmin edeceği anlamına gelmektedir. Satıcı, acentelik hizmetinin tamamen faydalı olduğunu ve LAliExpress CIS'in Satıcı'ya bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine, ne zaman ve ne şekilde gerçekleştireceğine karar verme konusunda mutlak özerkliğe sahip olduğunu ve zaman zaman yeni versiyonu yayınlayarak ilgili revize etme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Belirsizliği önlemek amacıyla, LAliExpress Platform Uyuşmazlık Çözüm Politikası, Satıcıyı, fikri mülkiyet hakları, ürün uyumluluğu, satış sonrası garanti, tüketicinin korunması ve diğer yükümlülükler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede ve yürürlükteki yasalarda öngörülen herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmekten muaf tutmaz.

LAliExpress CIS ve ilgili şirketlerinin yargı organı olmadığını ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ve diğer üçüncü taraf haklarına uygunluğunuzu veya bunları ihlal etmediğinizi doğrulamaktan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, siz ve Alıcılar tarafından sağlanan belge ve materyalleri doğrulama ve kontrol etme söz konusu olduğunda, bunu yalnızca sıradan, profesyonel olmayan bir bilgi düzeyinde, yalnızca yüzeysel bir şekilde yapabilir. Sağladığınız doküman ve materyallerin gerçek, doğru, güncel ve yasal olduğunu garanti eder ve siz veya Alıcı tarafından sağlanan bilgi veya verilerin sahteliği, hukuka aykırılığı ve yanlışlığından kaynaklanan her türlü riski üstlenirsiniz. Yukarıdakiler nedeniyle herhangi bir zarara uğramanız durumunda, doğrudan ihlal eden tarafa karşı bir talepte bulunacağınızı kabul edersiniz. LAliExpress CIS ve ilgili şirketlerinin uyuşmazlıkta arabuluculuk yapması durumunda, LAliExpress CIS'in yalnızca sizin talimatlarınıza göre hareket edeceğini kabul ve beyan edersiniz. LAliExpress CIS ve ilgili şirketleri, arabuluculuk sonucunun beklentilerinizi karşılayacağını garanti edemez ve arabuluculuk sonucundan veya varsa herhangi bir teminatın ödenmesinden sorumlu tutulamaz.

 

14.5 LAliExpress CIS ve ilgili şirketlerinin işbu Sözleşme'ye ilişkin olarak ve Sözleşme'nin akdedilmesi, ifası, feshi, geçersizliği ve/veya uygulanmasından kaynaklanan azami toplam sorumluluğunun 100000 (yüz bin) Rus Rublesi veya Rusya Merkez Bankası'nın cari döviz kuru üzerinden ABD Doları veya başka bir para birimindeki eşdeğer tutarı olacağını kabul etmektesiniz. Bu amaçla, sözleşme ihlalinin veya hukuki sorumluluğun meydana gelip gelmediği, kasıtın söz konusu olup olmadığı veya herhangi bir masraf için LAliExpress CIS'e ödeme yapıp yapmadığınız önemsiz olacaktır.

 

14. 6

İthalat rejimindeki değişiklikler, tabii afetler, savaş, salgın hastalık, seferberlik ilanı, grev, lokavt, resmi makamlarca ithalat, salgın hastalık, üretim, satış, sevkiyat konularında aksatıcı veya tamamen durdurucu nitelikte alınacak kararlar, yedek parça, hammadde temininde karşılaşılan güçlükler iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar vb. mücbir sebepler vukuunda LAliExpress CIS taahhütlerini zamanında yerine getirmemiş veya ifa etmemiş olmakla sorumlu tutulamaz.

 

14.7 Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, Taraflardan herhangi birinin (a) ihmalden kaynaklanan herhangi bir kişinin yaralanması veya ölümü; (b) dolandırıcılık veya yalan beyan; veya (c) yürürlükteki yasalar uyarınca hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan herhangi bir sorumluluk ilgili sorumluluğunu sınırlandırmaya veya hariç tutmaya teşebbüs ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

Madde 15. Sözleşmenin feshedilmesi

 

15.1. Otomatik fesih:

 

a) Madde 3.6'da belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, bu Sözleşme uyarınca uzamadığı takdirde, sözleşme süresinin sonunda feshedilecektir.

 

b) "Ücretsiz Üyelik Sözleşmesi" ve "İşlem Hizmetleri Sözleşmesi" gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın Platform Kullanıcı Sözleşmeleri veya Tarafınızca imzalanan diğer sözleşmeler herhangi bir nedenle sona erdiğinde, işbu Sözleşme de otomatik feshedilecektir.

 

c) Satıcı tüzel kişiliğini kaybettiğinde (kayıtlı ve mevcut bir tüzel kişilik olmaktan çıktığında) (Satıcının şirket yeniden yapılanma sürecine girdiği ve bu Sözleşmenin kanunen halef tüzel kişiliğe devredildiği durumlar hariç).

 

15.2. Erken fesih:

 

a) Aksi kararlaştırılmadıkça, Taraflardan biri diğer Tarafa otuz (30) takvim günü önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak, feshe ilişkin bedel ödeme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Satıcı işbu Sözleşmenin feshedildiğini otuz (30) takvim günü önceden yazılı olarak bildirirse, Satıcı derhal kayıt silme sürecine girecektir.

 

b) Üçüncü taraf (kendi değil) ticari markalarıyla ürün ticarileştiren herhangi bir Satıcı, yürürlükteki yasalara uyacaktır ve sözleşmeyi ancak platformda aşağıdaki koşulların karşılandığını onayladıktan sonra feshedebilir:

 

           Bölgelerinde üçüncü taraf ticari markalı ürünlerle ilgili bekleyen herhangi bir işlem bulunmaması

           Bölgelerinde üçüncü taraf ticari markaları bulunan ürünler için çözüm bekleyen "Ürün Garanti Hizmetleri" bulunmaması

           Bölgelerinde üçüncü taraf ticari markaları olan ürünlerle ilgili bekleyen herhangi bir talep bulunmamaı ve tüm tazminatlar ödenmiş ve çözümlenmiş olması

 

с) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, LAliExpress CIS, Kategori Hizmetlerinin ve/veya işbu Sözleşme'nin sağlanmasını herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin tazminatsız olarak derhal sona erdirme hakkına sahiptir:

 

• Satıcı tarafından vade tarihinde ödeme yapılmaması,

          Satıcı tarafından Yanlış, hatalı, yasa dışı, eski veya geçersiz bilgi veya belgeler verilmesi  veya Satıcının bilgi veya belgelerinin doğruluğunu, gerçekliğini, yasallığını, güncelliğini veya geçerliliğini kanıtlayamaması

          Satıcı tarafından yasaların, yönetmeliklerin ve politikaların (geçerli Avrasya Ekonomik Birliği / Gümrük Birliği, federal, bölgesel ve yerel düzenlemeler dahil) ve özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli gümrük, vergilendirme, tüketici haklarının korunması, veri koruma ve diğer geçerli düzenlemelerin ihlal edilmesi

          Herhangi bir beyan veya garantinin Satıcı tarafından ihlal edilmesi v Sözleşmede yazılı hükümlerin Satıcı tarafından ihlal edilmesi

          Platform Kullanıcı Sözleşmelerini veya ilgili düzenlemelerin Satıcı tarafından  ihlal edilmesi, LAliExpress CIS'in Satıcı kaydını  silmesi veya akdedilen Platform Kullanıcı Sözleşmelerini feshetmesi durumunda;

          LAliExpress CIS ile ilgili şirketlerle akdedilen herhangi biranlaşmanın ihlal edilmesi;

          LAliExpress CIS'in çıkarlarına veya ticari itibarına veya platform kullanıcılarının veya herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren başka eylemlerde bulunulması

 

d)         Satıcının doksan (90) günden fazla bir süre boyunca LAliExpress hesabının kullanıcı adı ve şifresini kullanarak LAliExpress'e giriş yapmaması halinde, LAliExpress CIS işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 

e)         Madde 1.3 uyarınca Satıcının talimatlarının feshedilmesi, sözleşmenin otomatik olarak feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

 

f)          Sözleşmede öngörülen ve sözleşmenin feshine yol açan diğer fesih koşullarının oluşması veya bunlara uyulması.

 

15.3 Sözleşmenin feshinden sonraki işlemler:

 

a)         İşbu Sözleşme sona erdikten sonra, LAliExpress CIS'in işbu Sözleşme kapsamında Satıcı'nın hesabında kategori hizmetlerine ilişkin herhangi bir veri veya bilgiyi tutma/saklama veya üçüncü kişilere iletme/açıklama yükümlülüğü bulunmamakta olup, işbu Sözleşme'nin sona ermesi nedeniyle Satıcı'ya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır;

 

b)         Platformda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, söz konusu işlemler için geçerli tüm yasalara, özellikle de garantiler, satış sonrası hizmetler, veri koruma ve diğer geçerli düzenlemeler gibi tüketicilere satış için geçerli yasalara uymaya devam edeceğinizi taahhüt edersiniz;

 

с)         İşbu Sözleşmenin feshi gerekçelerine bakılmaksızın, fesihten önceki eylemler için herhangi bir tazminat veya yükümlülük tamamen Satıcı tarafından karşılanacaktır;

 

d)         LAliExpress CIS, Satıcı tarafından her bir kategori altındaki ürünler hakkında yüklenen bilgileri ve diğer ilgili bilgileri, Satıcı söz konusu kategoriden ayrıldığında veya işbu Sözleşmenin feshi nedeniyle kaldırma hakkına sahiptir;

 

e)         Satıcı, Alıcı ile herhangi bir mala ilişkin bir işlem gerçekleştirmişse, LAliExpress CIS, Satıcı ile Alıcı arasındaki işlem tamamen gerçekleştirilmeden önce işbu Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kendi takdirine bağlı olarak, Satıcı ile Alıcı arasındaki söz konusu işleme ilişkin olarak sözleşmede öngörülen hizmetleri sağlamama hakkına sahip olacaktır. LAliExpress CIS, işbu Sözleşmenin feshedildiğini Alıcıya bildirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Satıcı, işbu Sözleşmenin feshinden sonra Alıcıya karşı kabul ettiği yükümlülükleri platform dışında bağımsız olarak yerine getirecektir.

 

15.4 Sözleşmenin feshinden önceki işlemler:

 

a) Kayıt Silme Sürecinin Tamamlanması: Satıcı kategori hizmetlerinin ve/veya işbu Sözleşmenin sağlanmasının sona erdirilmesini talep ettiğinde veya LAliExpress CIS sona erdirme kararı aldığında, Kayıt Silme Süreci başlayacaktır.   ve Satıcı şunları yapmalıdır:

 

          Devam eden tüm işlemleri işleyin ve tamamlayın;

           Tüm işlemsel anlaşmazlıkları, hakların ihlaline ilişkin ihtilafları veya başka herhangi bir ihlal veya ihlali işleyin ve tamamlayın;

           Alınan her türlü yaptırıma uyun, uygulanan her türlü para cezasını ödeyin;

           Sözleşmenin başka bir ihlali veya Platform Kullanıcı Sözleşmeleri kapsamında bekleyen ve uygulanabilir yükümlülükler olmadığından emin olun.

 

b)         Kayıt silme süreci başladıktan sonra, LAliExpress CIS, kategori hizmetlerinin sunumunu tamamen veya kısmen askıya alma veya sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

 

с)         Satıcı her Kategori için kayıt silme sürecini tamamladığında, herhangi bir ödemenin iade edilmesi geri ödenmesi gerekiyorsa, Satıcının her kategoriden çıkışından itibaren otuz (30) iş günü içinde ödenecektir. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, geri ödeme fesihten itibaren otuz (30) iş günü içinde yapılacaktır.

 

Madde 16. Uyarılar

 

16.1     Bir kategoriye dahil edildikten ve platform hizmetlerini kabul ettikten sonra, Satıcı profilinde sağlanan iletişim verilerinin (e-posta adresiniz, telefon numaranız, posta adresiniz vb. dahil) geçerliliğinden emin olmalısınız. İletişim bilgilerinizin değişmesi halinde, bizim ve/veya Alıcıların sizinle iletişime geçebilmesi için ilgili bilgileri İngilizce olarak ve platform aracılığıyla esas olarak satış yaptığınız ülkenin/ülkelerin yerel dilinde derhal sağlamakla yükümlüsünüz.

 

16.2     Platforma erişmek ve sistemden ve LAliExpress CIS ve/veya Bağlı Kuruluşları tarafından sağlanan herhangi bir tartışma forumu aracılığıyla web sitesi mesajları ve bilgileri almak için platforma giriş yaptığınızda oluşturulan kullanıcı hesabı (alt hesaplar dahil) iletişim için geçerli ortam olacaktır.

 

16.3 LAliExpress CIS, madde 16.4 ve 16.2'de belirtilen ortamlardan birini veya birkaçını kullanarak size mesaj gönderebilir. Bu nedenle bunları güncel olarak takip etmeniz gerekir.

 

16.4.    LAliExpress CIS tarafından gönderilen iletişimler: (i) platformdaki herkese açık iletişimler, tarafınızca sağlanan telefon numarasına gönderilen kısa mesajlar, tarafınızca sağlanan e-posta adresine gönderilen e-postalar, sistem mesajları ve dahili web sitesi mesajları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik ortamda yazılı olarak yapılmışsa, başarılı bir şekilde gönderildiklerinde geçerli bir şekilde teslim edilmiş olarak kabul edilecektir; (ii) basılı olarak yazılı olarak yapılmışsa, gönderimin sağlanan posta adresine yapıldığı günden itibaren beşinci takvim günü itibariyle geçerli bir şekilde teslim edilmiş olarak kabul edilecektir.

 

16.5.    Platformdaki işlem faaliyetlerinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkla ilgili olarak, adli makamlardan, tahkim mahkemelerinden veya idari makamlardan Madde 16.4'te belirtilen medya aracılığıyla veya başka herhangi bir medya aracılığıyla veya posta yoluyla yasal belgelerin (talepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) teslim edilmesine izin verirsiniz. Tarafınızdan belirtilen cep telefonu numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim kanalları, platform hesabınızın kaydı ve güncellenmesi sırasında sağlanan cep telefonu numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim kanallarıdır. Yargı, tahkim veya idari makamlar tarafından yukarıdaki medya aracılığıyla gönderilen yasal belgeler, bir önceki maddede belirtildiği şekilde teslim edilmiş sayılır. Sizin tarafınızdan belirtilen posta adresi, iletişim için yasal adresiniz veya bize verdiğiniz iletişimler için geçerli olan posta adresidir.

 

16.6     Yargı, tahkim veya idari makamların size yukarıda belirtilen ortamlardan biri veya birkaçı aracılığıyla yasal belgeler gönderebileceğini kabul etmektesiniz. Birden fazla kanal üzerinden bildirim yapıldığında, teslimat zamanı ilk alınan bildirim zamanı olacaktır.

 

16.7     Yukarıda belirtilen teslimat ortamının ilgili yargı, tahkim veya idari prosedürlerin tüm aşamaları için geçerli olacağını ve söz konusu işlemlerin başlatılması halinde, ilk ve sonraki davalar ile icra veya takip işlemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli olacağını kabul edersiniz.

 

16.8     Sağlanan iletişim kanallarının doğru, geçerli ve usulüne uygun olarak güncellenmiş olduğundan emin olmalısınız. İletişim kanallarının yanlışlığı veya değişikliklerden sonra güncellenmemesi nedeniyle herhangi bir yasal belgenin tesliminin gecikmesi veya engellenmesi durumunda, ortaya çıkabilecek her türlü yasal sonuçtan siz sorumlu olacaksınız.

 

Madde 17. Hak ve yükümlülüklerin devredilmesi

 

LAliExpress CIS, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yetkilerini, Satıcı onayı olmaksızın tamamen veya kısmen, devredilebilir, ilgili şirketlere veya herhangi bir üçüncü tarafa lisanslayabilir ve alt lisans verebilir.. LAliExpress CIS, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası için üçüncü taraflar ile birlikte çalışabilir.. Ayrıca, söz konusu devrin gerçekleştiğinin Siz’e bildirilmesi koşuluyla, LAliExpress CIS'in her türlü hak ve yükümlülüğünün herhangi bir Bağlı Kuruluşuna/kişiye devredilmesine de izin vermektesiniz. Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini LAliExpress CIS'in önceden yazılı onayı/yetkisi olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa devredemez. Bu yasağın ihlali halinde, satıcı söz konusu ihlalle ilgili tüm zararları (gerçek zarar ve kar kaybı) tazmin edecektir.

 

Madde 18. Çeşitli hükümler

 

18.1     İşbu Sözleşme'de kararlaştırılmayan veya işbu Sözleşme'den etkilenmeyen maddi hususlara ilişkin olarak, platform satıcıları için LAliExpress Kuralları, Platform Kullanıcı Sözleşmeleri veya platformun diğer uygulanabilir kuralları geçerli olacaktır.

 

18.2      İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya fıkrasının, geçersiz, yasaya aykırı veya uygulanamaz olması halinde Taraflar söz konusu madde veya fıkrayı tadil ederek, geçerli ve hukuken uygulanabilir hale getirmek için gerekli çabayı gösterecektir. Bu tür bir çabanın sonuç vermemesi halinde söz konusu hüküm veya fıkra Sözleşme’den çıkarılmış sayılacaktır.  İşbu madde uyarınca yapılacak herhangi bir tadil veya çıkarma işlemi Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

Herhangi bir hükmün bütünüyle veya kısmen geçersiz, kanuna aykırı ya da uygulanamaz hale gelmesi durumunda, Taraflar maddenin meri kanuna uygun ve icra edilebilir ve asıl hükmün düzenlenmesinde yer alan ticari amacı yansıtacak şekilde değiştirilmesi için iyi niyet çerçevesinde müzakere edeceklerdir.

 

 

Herhangi bir zamanda işbu Sözleşme'nin bir kısmı, ilgili mevzuat uyarınca bir şekilde hükümsüz hale gelir veya hükümsüz hale gelmiş sayılır veya başka şekilde uygulanamaz hale gelirse ilgili kısım işbu Sözleşme'den çıkarılmış sayılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliği ve/veya uygulanabilirliği bu çıkarılma sonucunda hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır.

 

 

Tarafların işbu Sözleşme çerçevesinde veya yasadan doğan haklarından veya çözümlerinden herhangi birisini kullanamaması veya kullanmakta gecikmesi bu hak veya çözümden sürekli olarak vazgeçildiği anlamına gelmediği gibi bu veya başka bir hakkın veya çözümün ileride kullanılmayacağı anlamına da gelmez.

 

 

18.3     Bu Sözleşme ( geçerliliği, yorumlanması, değiştirilmesi, yürütülmesi ve bunlarla ilgili ihtilafların çözümü dahil), kanunlar ihtilafı hükümleri gözetilmeksizin, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi ("Hong Kong") yasalarına tabi olacaktır.

Taraflar arasındaki veya bu Sözleşmeden veya bu Sözleşmeyle ilgili veya bu Sözleşmenin yorumlanması, ihlali, feshi veya geçerliliğinden kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya iddia veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak akdi olmayan yükümlülüklere ilişkin herhangi bir ihtilaf, öncelikle Taraflar arasında dostane istişare yoluyla çözüme tabi olacaktır; bu istişare, Taraflardan birinin diğer Tarafa böyle bir istişare için yazılı bir talepte bulunmasından sonraki yedi (7) gün içinde başlayacaktır; Yürürlükteki kanunda aksi belirtilmedikçe, eğer, böyle bir istişarenin başlamasını takip eden otuz (30) gün içinde ihtilaf çözülemezse, bu otuz (30) günlük süreyi takip eden herhangi bir zamanda, herhangi bir Tarafın diğer Taraf’a bildirdiği talebi üzerine anlaşmazlık, tahkim bildirimi sunulduğunda yürürlükte olan HKIAC Yönetimli Tahkim Kuralları uyarınca Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (“HKIAC”) tarafından yürütülen tahkime havale edileceği ve nihai olarak çözüleceği Taraflarca açıkça ve karşılıklı olarak kararlaştırılmıştır. Herhangi bir ihtilafın tahkim için HKIAC'a sunulması halinde, tahkim paneli tek bir hakemden oluşacaktır. Taraflar aksini kabul etmedikçe, tahkim İngilizce olarak yürütülecek ve Hong Kong'da yapılacaktır. HKIAC tahkim mahkemesinin kararı nihai ve ilgili tüm taraflar için bağlayıcı olacak ve kararda aksi belirtilmedikçe tahkim masrafları kaybeden tarafça karşılanacaktır. Anlaşmazlığın herhangi bir tarafı, bu tür bir hükmün tenfizi için yetkili bir mahkemeye başvurabilir.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, bu maddede yer alan hiçbir şey, Taraflardan birinin, herhangi bir yetkili yargı alanındaki mahkemelerde de dahil olmak üzere, geçici hukuki koruma talebinde bulunmasına (elde etmesine veya uygulanması dahil) engel olmayacaktır.

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda LAliExpress CIS’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

18.4     Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yönetmeliği uyarınca, LAliExpress CIS ve Bağlı Kuruluşları, bu Sözleşmenin hükümlerinden yararlanma ve bunları uygulama hakkına sahip olacaktır. Burada belirtilenler dışında, bu Sözleşmedeki hiçbir şey üçüncü kişilere (Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yönetmeliği kapsamında olsun veya olmasın) herhangi bir hak veya başka menfaat sağlamaz.

 

19. LAliExpress CIS Ayrıntıları

 

LAliExpress CIS

ALIEXPRESS CIS HOLDING PTE. LTD.

Sicil numarası: 200720572D

Adres: 51 Bras Basah Road, #01-21 Lazada One, Singapur 189554

 

 

YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, SATICI AŞAĞIDAKİ MADDELERİ BİLDİĞİNİ, OKUDUĞUNU VE KABUL ETTİĞİNİ AÇIKÇA BEYAN EDER: BÖLÜM 3.4 (ALIEXPRESS CIS'İN ALIEXPRESS PLATFORMUNU YÖNETEN KURALLARI DEĞİŞTİRME HAKKI); BÖLÜM 3.6 (SATICININ SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKINA İLİŞKİN SINIRLAMA); BÖLÜM 4.3 (ALIEXPRESS LEHİNE ERKEN FESİH); BÖLÜM 6.1 (ALIEXPRESS'İN AYARLAMA VE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI); BÖLÜM 6.2 (ALIEXPRESS'İN SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURMA HAKKI); BÖLÜM 6.3. (ALIEXPRESS'İN BİRLEŞME KURALLARINI DEĞİŞTİRME HAKKI); BÖLÜM 6.8 (ALIEXPRESS'İN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI VE MAHKEMELERİN NORMAL YERİ VEYA YARGI YETKİSİNDEN ÇIKARILMASI); BÖLÜM 7.7 (SATICININ SAVUNMA YAPMA YETKİSİNİN SINIRLARI); BÖLÜM 8. 2 (SATICININ SAVUNMA YAPMA YETKİSİNİN SINIRLARI); BÖLÜM 11.1 (SATICININ SAVUNMA YAPMA YETKİSİNİN SINIRLARI); BÖLÜM 11.3 (ALIEXPRESS'İN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI); BÖLÜM 11.9 (SATICININ SAVUNMA YAPMA YETKİSİNİN SINIRLARI); BÖLÜM 13. 2 (SATICININ SAVUNMA YAPMA YETKİSİNİN SINIRLARI); BÖLÜM 14 (ALIEXPRESS'İN SORUMLULUKTAN MUAF TUTULMASI VE SINIRLANDIRILMASI); BÖLÜM 15.2 (ALIEXPRESS'İN SÖZLEŞMEYİ ERKEN FESHETME HAKKI); BÖLÜM 15.3 (ALIEXPRESS'İN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI VE SATICININ SAVUNMA YAPMA YETKİSİNİN SINIRLARI); BÖLÜM 15. 4 (ALIEXPRESS'İN SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİNİ DURDURMA HAKKI); BÖLÜM 17 (SATICININ SAVUNMA HAKKININ SINIRLARI); BÖLÜM 18.3 (UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ) İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR REZERV VE/VEYA İSTİSNA OLMAKSIZIN KABUL ETMEYİ TAAHHÜT EDER.

 

 


 

Çizelge 1

Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi

 

 

 

Kategori (Rusça dil versiyonu ile)

 

Komisyon oranı

 

Otomobiller, Parçalar ve Aksesuarlar

Автомобили и мотоциклы

%10

Giyim Aksesuarları

Аксессуары одежды

%10

Bavul & Çantalar

Багаж и сумки

%10

Güvenlik & Koruma

Безопасность и защита

%10

Ev Aletleri

Бытовая техника

%10

Düğünler & Etkinlikler

Всё для свадеб и торжеств

%10

Ev & Bahçe

Дом и сад

%10

Kadın Giyim

Женская одежда

%10

Oyuncaklar & Hobiler

Игрушки и хобби

%10

Araçlar

Инструменты

%10

Ofis & Okul Malzemeleri

Канцтовары для офиса и дома

%10

Bilgisayar & Ofis

Компьютеры и офис

%10

Güzellik & Sağlık

Красота и здоровье

%10

Işıklar & Aydınlatma

Лампы и освещение

%10

Anne & Çocuklar

Мать и ребенок

%10

Mobilya

Мебель

%10

Motosiklet Ekipmanları & Parçaları

Мотоциклы и оборудование

%10

Erkek Giyim

Мужская одежда

%10

Kol Saatleri

Наручные часы

%10

İç çamaşırı

Нижнее белье

%10

Ayakkabılar

Обувь

%10

Yiyecek

Продукты питания

%10

Saç Uzatma & Peruklar

Пряди для наращивания и парики

%10

Ev Dekorasyonu

Ремонт и обустройство

%10

Spor & Eğlence

Спорт и развлечения

%10

Spor Ayakkabılar, Giyim ve Aksesuarlar

Спортивная обувь, одежда и аксессуары

%10

Telefonlar & Telekomünikasyon

Телефоны и аксессуары

%10

Takı & Aksesuarlar

Украшения и аксессуары

%10

Yenilik & Özel Kullanım

Униформа и необычные костюмы

%10

Tüketici Elektroniği

Электроника

%10

Elektronik Bileşenler & Malzemeler

Электронные компоненты и принадлежности

%10

 

Hizmet bedeli, yukarıda belirtilen oranlarda, Satıcı tarafından belirlenen ve pazaryeri aracılığıyla Alıcılardan Satıcı lehine alınan satın alma bedelinin bir komisyonu (%) olarak hesaplanır. LAliExpress CIS, Anlaşmanın 9. Bölümünde belirtildiği şekilde ödeme yapacaktır.

Burada belirtilen hizmet ücreti, https://business.ru.laliexpress.com/Easy_Dispute adresinde yayınlanan LAliExpress Platformunda Basitleştirilmiş Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü için Kullanıcı Sözleşmesi (Kolay Uyuşmazlık Teklifi) kapsamında sağlanan Kolay Uyuşmazlık hizmetlerine ilişkin hizmet ücretini içerir. Satıcı, LAliExpress Platformunda Basitleştirilmiş Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü Kullanıcı Sözleşmesini (Kolay Uyuşmazlık Teklifi) okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar ve kabul eder.

Rusya'da yerleşik Alıcıların siparişleri için, LAliExpress CIS Hizmetlerinin Satıcıya maliyeti, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenen Alıcının her bir siparişinin maliyetinin bir yüzdesi olarak Rus rublesi cinsinden hesaplanacaktır. Bu durumda, raporlama ayına ilişkin LAliExpress CIS Hizmetlerinin maliyeti, Alıcı'nın raporlama ayı boyunca verdiği her bir siparişe ilişkin hizmetlerin maliyetinin toplanmasıyla hesaplanacaktır.

Diğer bölgelerde (Rusya hariç) bulunan Alıcıların siparişleri için, Satıcı için LAliExpress CIS Hizmetlerinin maliyetinin hesaplanması, söz konusu diğer bölgelerde mal satışının platformda mevcut olmasından sonra işbu Sözleşmenin yeni versiyonunda belirtilecektir.

 

İşbu Sözleşme kapsamındaki satıcı geliri, Satıcıya Rus rublesi veya satın alma bedelinin tahsil edildiği bölgenin para birimi cinsinden ödenecektir. Satıcı, satıcı gelirini başka bir para biriminde almak isterse, satıcı gelirinin hesaplanmasına ilişkin tutarların para birimine dönüştürülmesi, LAliExpress CIS'in ödeme hizmetleri sağlayıcıları tarafından ABD doları/EUR/Lira (veya Taraflarca kararlaştırılan başka bir para birimi) karşısında uygulanan orijinal para biriminin (yalnızca Rus rublesi veya bölgedeki bir ülkenin başka bir para birimi) döviz kuru üzerinden yapılacaktır. LAliExpress CIS, Alıcı'nın ilgili bölgesindeki LAliExpress CIS Bağlı Kuruluşları ve herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcısı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, satıcı gelirinin tahsili ve ödenmesi için herhangi bir üçüncü tarafı görevlendirebilir.

 

Bir promosyon kodu ve/veya kupon da dahil olmak üzere LAliExpress CIS hesabına indirim uygulanması durumunda, platformun Alıcı'nın siparişi üzerindeki komisyonu, Alıcı'nın siparişinin tam değerinden, yani sipariş değerinin Alıcı tarafından ödenen kısmı ile sipariş değerinin LAliExpress CIS hesabına sağlanan promosyon kodu ve/veya kupon kapsamındaki indirime eşit olan kısmının toplamından düşülecektir.

İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca alıcılara yapılacak iadeler, LAliExpress CIS tarafından tahsil edilecek ve ödenecek hizmet bedelinin miktarının revize edilmesi (azaltılması) için gerekçe teşkil etmeyecektir.

Bununla birlikte, satıcının sözleşme madde 5.2 kapsamındaki lojistik hizmetlerinden (ücretsiz olmadıkça veya mal fiyatına dahil edilmedikçe) pazar yeri aracılığıyla alıcılardan Satıcı lehine alınan komisyon (%) sabittir ve bu lojistik hizmetler için gelirden %5'e (yüzde beş) eşittir.

 

 

LAliExpress CIS veya Alibaba grubunun diğer kuruluşlarının satış ortaklığı programları aracılığıyla ek trafik çekerek satıcının ürünlerinin tanıtımına yönelik hizmetler için komisyon (%), yalnızca Satıcının ilgili Platform Kullanıcı Sözleşmesini ek olarak kabul etmesi durumunda geçerlidir, aksi takdirde Satıcı için geçerli değildir. Komisyon oranı da dahil olmak üzere hüküm ve koşullar, söz konusu Platform Kullanıcı Sözleşmesine tabi olacaktır.

 

Alıcının bulunduğu bölgeye bağlı olarak, alıcılardan gelen ödemeler yalnızca ilgili ülkenin para biriminde (Rusya için Rus rublesi veya Bölgenin diğer geçerli para birimi), "Ödeme Para Birimi" olarak kabul edilebilir. Platformu optimize etmek ve Alıcı ile Satıcı arasındaki anlaşmayı kolaylaştırmak için LAliExpress CIS, ortakları veya Bağlı Kuruluşları aracılığıyla Platformda görüntüleyebilir ve Alıcı tarafından ödeme para birimi cinsinden ödenecek satın alma fiyatını mevcut dönüşümlü döviz kuruna göre uygulayabilir ve Alıcı tarafından ödeme para birimi cinsinden ödenecek satın alma fiyatını teknik yollarla optimize edebilir. Bu hizmetten yararlanılarak, alıcılar için malların satın alma fiyatı yukarı veya aşağı doğru ayarlanabilir.  Pazar yeri aracılığıyla alıcılardan Satıcı lehine alınan gelirlere dayalı temel komisyonunuzda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu teknik ayarlamayı anlıyor ve kabul ediyorsunuz ve ürünleri ayarlanmış fiyattan serbest bırakıyor ve satıyorsunuz ve alıcılar tarafından ödenen döviz satış fiyatının optimizasyonundan kaynaklanan farkın ve yukarı doğru ayarlamanın LAliExpress CIS tarafından teknik hizmet ücreti olarak tahsil edileceğini ve LAliExpress CIS'e aktarılacağını kabul ediyorsunuz. LAliExpress CIS, söz konusu özel teknik hizmet ücretlerini zaman zaman düzenleme hakkını saklı tutar. Aksine, satıcı için bir hizmet sağlayıcı olarak hareket eden LAliExpress CIS tarafından yapılan herhangi bir aşağı yönlü ayarlama bir sübvansiyondur, LAliExpress CIS tarafından karşılanacak ve satıcıya ödenecektir. Bu tür herhangi bir sübvansiyon maliyeti, LAliExpress CIS tarafından, Satıcıdan LAliExpress CIS'e ödenmesi gereken hizmet komisyonu ücretleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satıcıdan LAliExpress CIS'e ödenmesi gereken diğer meblağlardan mahsup edilebilir. LAliExpress'in, malların satış fiyatını ayarlama ve optimize etme konusundaki teknik araçlarının kusursuz olduğunu garanti etmediğini biliyor ve kabul ediyorsunuz.

 

Fonların güvenliğini sağlamak ve döviz kayıplarını azaltmak için, LAliExpress CIS'e, satıcı mağazasının yerel para birimini istediği zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak güncelleme ve ürün fiyatlarını Rus rublesine karşılık gelen para biriminde veya alıcının bulunduğu yerdeki diğer geçerli yerel para biriminde sağlamanızı talep etme hakkını verirsiniz. Buna göre, hesabınızdan kaynaklanan pazarlama, ters ve diğer ilgili ücretlerin ödenmesi, yerel para birimi koduna göre tutarlı bir şekilde ayarlanacaktır.

 

LAliExpress CIS, takvim yılı sonunda veya daha önce iyi hizmet kalitesine ve büyüyen iş ölçeğine sahip yüksek kaliteli satıcıları ödüllendirebilir. Bonus tutarı, Satıcı tarafından ödenecek gerçek komisyon ücretinin bir yüzdesidir. Bonus miktarı, ilgili takvim yılında fiilen faaliyet gösterdiğiniz döneme göre hesaplanır ve belirli miktar LAliExpress sisteminin istatistiklerine tabidir. Özel ödül koşulları, standartları ve tutarları için lütfen LAliExpress CIS tarafından yayınlanabilecek özel şartlara bakın. Yayınlandıktan sonra ve satıcının bu şartlarda belirtilen gereklilikleri yerine getirmesi halinde, bu şartlar sözleşmenin bir parçası haline gelir.

 

Mevcut şartlar ve ücretler sözleşmenin süresi boyunca geçerlidir ve LAliExpress CIS'in takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.

 

Yukarıdaki komisyonlar ve diğer hizmet ücretleriyle ilgili geçerli vergi ve harçlardan sorumlu olacağınızı ve bunları ödeyeceğinizi kabul ve beyan edersiniz. Aksi belirtilmedikçe, tarafınızdan ödenecek komisyonların ve diğer hizmet ücretlerinin gerçek tutarı, devlet kurumları tarafından uygulanabilecek herhangi bir vergiyi içermez. Borçlarınız ilgili yasa ve yönetmeliklere göre vergiye tabi ise, LAliExpress CIS'in ödemenin tamamını almasını sağlamak için yukarıdaki vergi ve ücretlerin ödediğiniz tutara eklenmesi gerekir. "Vergiler", satış, kullanım, lisans, tüketim, mal ve hizmet vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi veya transfer vergileri, ihracat vergileri, ithalat vergileri, ek ücretler, tahakkuk ettirilen vergiler, harçlar ve herhangi bir nitelikteki vergi veya harçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm federal, eyalet, il, bölge, ilçe, belediye, yerel veya yabancı vergileri ve tüm faizleri, cezaları, cezaları veya tarh, tahakkuk veya tevkif edilebilecek diğer ek ücretleri içerir.


 

 

Çizelge 2

 

Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi

Hizmet sunumuna yönelik gereklilikler

 

1. Satıcı tarafından Alıcının siparişini yerine getirmek amacıyla sunulan lojistik hizmetleri (siparişin paketlenmesi, gönderilmesi ve teslimatı) LAliExpress CIS'in hizmet standartlarını karşılamalıdır:

1.1. Satıcı tarafından siparişin gönderimi, siparişin Alıcı tarafından ödenmesinden sonra en geç beş (5) iş günü içinde yapılmalıdır.

 

1.2. Alıcılar tarafından teslimatla ilgili nedenlerle açılan ihtilafların oranı, bir takvim ayındaki toplam sipariş sayısının %2'sini (yüzde iki) geçmemelidir.

1.3. Satıcı, malların iadesi konusunda yürürlükteki yerel yasalara ve Platform Kullanıcı Sözleşmelerine uymakla yükümlüdür.

 

2. Siparişin Alıcıya teslim kalitesi ve hızına ilişkin olarak LAliExpress CIS'in hizmet standartlarını tam olarak karşılayan hizmetler sağlamak amacıyla, LAliExpress CIS, önerilen hizmet sağlayıcıların bir listesini ve ilgili lojistik ürünü (Siparişin satıcının deposundan alıcıya teslimine ilişkin zaman çizelgeleri) sağlama hakkına sahiptir. Tavsiye edilen hizmet sağlayıcıların listesi satıcı için zorunlu değildir.

3. LAliExpress CIS, ayda bir defadan daha sık olmamak kaydıyla, alıcılardan alınan şikayetlere/taleplere dayanarak satıcıdan geçtiğimiz ay için lojistik hizmetlerinin performansının etkinliği hakkında bir rapor talep etme hakkına sahiptir. Satıcının pazar yerindeki mağazasında açılan alıcı ihtilaflarının ödenen siparişlere oranı aylık %2'yi geçmemelidir.

 

4. Satıcı, hizmet standartlarına uyumu kendi başına veya üçüncü tarafların yardımıyla sağlama hakkına sahipken, satıcı, alt yüklenicilerle teslimat hizmetlerinin kalitesinin LAliExpress CIS gerekliliklerine uygunluğundan LAliExpress CIS'e karşı sorumlu olmaya devam eder.

 

5. Satıcı, LAliExpress CIS'in Siparişin Alıcıya teslim kalitesi ve hızına ilişkin Madde 1'de belirtilen hizmet standartlarına sistematik olarak uymazsa. LAliExpress CIS, Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi'ni pazar yeri için tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

 


 

Platformdaki Satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi Çizelge 3

 

Satıcı Başvuru-teklifi (tüzel kişiler için)

___.___.___________________

 

I. Satıcının Verileri:

 

- Tam resmi şirket adı ve organizasyon türü (Full official company name and type of organization indicate in English):

 

______________________________________________________________

- Şirket sicil numarası (Company registration/incorporation number):

 

________________________________________________________

- Vergi sicil numarası (Tax ID number):

 

____________________________________________________________

- Yasal adres (Legal address indicate in English):

 

______________________________________________________________

- Satıcı mağazasının çalışma şekli: günde yirmi dört saat

 

- Alıcıların malları iade edebileceği adres(ler) (Address(es) for Buyers to return goods indicate in English):

 

______________________________________________________________

- Platformda yayınlamak için e-posta adresi veya iletişim telefon numarası (Email address or contact phone number for posting on Platform):

 

______________________________________

 

II. Ayrıntıları bu belgenin I. maddesinde belirtilen Satıcı ("Siz") tarafından temsil edilen

 

__________________________________________________________________________,

(imza sahibinin adı/signatory name indicate in English)

 

temelinde hareket eden

 

_____________________________________________________________,

(imza yetkisi - ana sözleşme, tüzük, vekaletname/ signatory authorityarticles of association, charter, power of attorney indicate in English)

 

işbu belge ile ALIEXPRESS CIS HOLDING PTE. LTD, 200720572D sicil numarası altında Singapur Cumhuriyeti topraklarında kayıtlı, 51 Bras Basah Road, #01-21 Lazada One, Singapur 189554 ofis adresine gayrikabili rücu olarak teslim eder.

 

- Satıcı, Platform için satıcılar için LAliExpress Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") (Platformda yayınlanan ve/veya satıcıya e-posta yoluyla sağlanan) (3.2 (g) ve (h) maddeleri ve madde uyarınca) imzalamak için başvuruda bulunur. Sözleşmenin 3.3 maddesi);

 

- Platform Kullanıcı Sözleşmelerine (Sözleşmenin 3.2 (c) maddesi uyarınca), aşağıdakiler dahil olmak üzere onay vermek:

o   LAliExpress Kullanım Şartları (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_membership_agreement);

o   Ücretsiz Üyelik Sözleşmesi (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_free_membership_agreement);

o   İşlem Hizmetleri Sözleşmesi  (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_transaction_agreement);

o   Güvenlik Politikası (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_confidentiality_agreement);

o   Ürün Listeleme Politikası (https://business.ru.laliexpress.com/legal-docs/article/aer_ru_product_posting_policy); and

o   LAliExpress Platformunda Basitleştirilmiş Anlaşmazlık Çözüm Prosedürü Kullanıcı Sözleşmesi (Kolay Anlaşmazlık Teklifi) (https://business.ru.laliexpress.com/Easy_Dispute).

 

III. Satıcının pazaryerindeki hesabı (giriş): ____________________________.

Satıcı, belirtilen hesap (giriş) ve alt hesapları (girişleri) kullanılarak gerçekleştirilen ve sözleşmenin ifasını amaçlayan (Satıcı tarafından alıcılarla mal satış sözleşmelerinin imzalanması dahil) pazaryerindeki tüm eylemlerin satıcının izni ve yetkisi ile yapıldığını onaylar ve garanti eder. Satıcı, sözleşmenin ifası sırasında belirtilen oturum açma adı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur.

 

IV. LAliExpress CIS Holding Private Limited, Sözleşme ve Platform Kullanıcı Sözleşmeleri (Sözleşme'nin 3.4. maddesinde belirtildiği ve Satıcı tarafından işbu Satıcı Başvuru-Teklifi'nin II. ve IV. bölümlerinde kabul edildiği üzere) de dahil olmak üzere platformun işleyişini düzenleyen tüm şartları dilediği zaman tesis etme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Platformun değiştirilen şartları (aksi belirtilmedikçe) yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. İlgili değişiklikleri kabul etmiyorsanız, platformu ve hizmetleri kullanmaya devam etmekten kaçınmalısınız. Bununla birlikte, pazaryerini ve hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız ve bu şekilde değiştirilen sözleşmeye uymakla yükümlü olursunuz (bu Satıcı Başvuru-teklifinin II. bölümünde belirtildiği gibi). Satıcı Başvuru-Teklifinde kullanılan büyük harfli terimler, sözleşmede kendilerine verilen anlama sahip olacaktır.

 

V. İşbu Çizelge 3, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup Satıcı, Sözleşme’nin 18.3. maddesinde yer alan tahkime ilişkin hususları Tarafların karşılıklı olarak kararlaştıklarını ve uyuşmazlıkların Sözleşme’nin 18.3. maddesinde belirlendiği şekilde tahkim yoluyla çözülmesi konusunda Tarafların açıkça ve karşılıklı olarak anlaştıklarını kabul ve beyan eder.

 

____________________ /______________________/

(imza)/(isim)

 

____________________

(vekaletname pozisyonu/detayları)

 

Şirket kaşesi (mevcutsa)